N, 2.02.2023

Lugeja küsib: kas vaktsineerimisega mitte nõustumisel töösuhte lõpetamisel tuleb töötajale ka hüvitist maksta?

PM Majandus
Lugeja küsib: kas vaktsineerimisega mitte nõustumisel töösuhte lõpetamisel tuleb töötajale ka hüvitist maksta?
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Vaktsiin.
Vaktsiin. Foto: Scanpix/ AFP

«Tööandja sai valmis riskianalüüsi, mis näitab, et minu töökohal on vajalik vaktsineerimine. Mina aga pole vaktsineeritud,» kirjutab lugeja.

Lugeja jätkab: «Tööandja tegi mulle kirjaliku hoiatuse ning andis tähtaja, mis ajaks pean esitama tõendi, et olen vaktsiini saanud. Kui ma seda ei esita, öeldakse töösuhe erakorraliselt üles töölepingu seaduse § 88 lg 1 p 3 alusel.»

Kas see ülesütlemise alus on kohane ja kas tööandja peab maksma töötajale lõpparvega ka hüvitist, tunneb lugeja huvi.

Vastab tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist Sandra Kuus:

Töölepingu seaduse (TLS) § 88 lg 1 p 3 ülesütlemise alusena eeldab, et töötaja on hoiatusest hoolimata eiranud tööandja mõistlikke korraldusi või rikkunud töökohustusi.

Tööinspektsioon on seisukohal, et olukorras, kus tööandja on riske hinnanud, võtnud kasutusele kõik muud meetmed riskide maandamiseks ja leidnud, et antud töökohal saab töötada ainult vaktsineeritud töötaja, siis võib olla õiguspärane töölepingu erakorraline ülesütlemine TLS § 88 lg 1 p 2 alusel töötajaga, kes ei ole lasknud ennast vaktsineerida.

Nii punkti 2 kui punkti 3 puhul tuleb töötajat enne töölepingu ülesütlemist hoiatada.

Kui töösuhe öeldakse üles töötajast tuleneval põhjusel, siis ei pea tööandja töötajale hüvitist maksma, nagu on ette nähtud nt koondamise puhul.

Töötaja jaoks on oluline, kas leping üteldakse üles punkti 2 või punkti 3 alusel. Kui töösuhe lõppeb TLS § 88 lg 1 p 2 alusel, annab see töötajale õiguse taotleda töötuskindlushüvitist, kuid § 88 lg 1 p 3 alusel seda taotleda ei saa.

Lõpliku hinnangu, kas töölepingu ülesütlemine on seadusega kooskõlas, s.h. ülesütlemise aluse osas, saab anda töövaidlusorgan (töövaidluskomisjon või kohus).

Igal juhul on töötajal õigus tööandja erakorralist ülesütlemisavaldust vaidlustada, esitades selleks avalduse töövaidluskomisjoni või hagi kohtusse 30 kalendripäeva jooksul alates ülesütlemisavalduse saamisest.

Kui töövaidlusorgan leiab, et tööandja on töölepingu õigusvastaselt üles öelnud, on töötajal TLS § 109 lg 1 alusel võimalik nõuda hüvitist kuni töötaja kolme kuu keskmise töötasu ulatuses. Kohus või töövaidluskomisjon võib hüvitise suurust muuta, arvestades töölepingu ülesütlemise asjaolusid ja mõlema poole huve.

Märksõnad
Tagasi üles