E, 25.09.2023

FOTOD ⟩ Kohus vaagis VEB-i sertifikaatide hüvitamise kaebuse tähtaegsust

BNS
Facebook
Comments

Tallinna halduskohus pidas kolmapäeval VEB Fondi sertifikaatide omanike kahju hüvitamise nõude arutamise eelistungi ning leidis, et esmalt tuleb lahendada küsimus, kas kaebus esitati tähtajaks.

AS Pärnu Kalur Holding, pankrotis AS A.O. Imbi, likvideerimisel olev Akke AS, pankrotis AS Tartu Lihakombinaat, OÜ Volta, AS Latvias kugnieciba, AS Saare Kalur ja Kreenholmi Valduse AS taotlevad Eesti Vabariigilt kahju hüvitamist neile kuuluvate VEB Fondi sertifikaatide nominaalväärtuse ja sellele lisanduva intressi ulatuses.

Kaebajad taotlevad ka, et riigikogu või Eesti Vabariik kohustuks võtma vastu otsuse neile reaalse kahju hüvitamise ja väljamaksmise kohta.

Kolmapäevase eelistungi eesmärk oli arutada kaebuse esitamistähtaja küsimust. Kohus määras, et teeb selles asjas määruse 5. novembriks ning siis selgub ka, kas ja millal hakkab kohus asja arutama.

VEB fond loodi pärast seda, kui NSV Liidu Välismajanduspank lõpetas Eesti pankade korrespondentkontodega arveldamise. Eesti rahanduse ja panganduse päästmiseks loodi riigikogu 20. jaanuari 1993. aasta otsusega VEB fond. VEB fondis ei olnud reaalselt raha, vaid nõuete registrisse koondati kõik nõuded Venemaa VEB panga vastu.

Riigikogu võttis küll 2015. aasta 15. veebruaril vastu otsuse, et VEB Fondi sertifikaatide omanikele hüvitatakse sertifikaatidega tagatud nõuded SA VEB Fond likvideerimismenetluse raames, kuid kaebajate hinnangul ei ole see otsus kohane nende soovitud hüvitise saamiseks.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles