Keskfraktsioon saatis Mölderile ja Aasale ettepanekud elektrihinna pidurdamiseks (1)

Copy
Foto: Keskfraktsioon

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon teeb majandus- ja kommunikatsiooniministrile Taavi Aasale ning keskkonnaministrile Tõnis Mölderile ettepaneku kiirendatud korras viia Vabariigi Valitsuse istungile ning töötada ühiselt välja leevendusmeetmed elektri- ja gaasihinna tõusu osas.

«Energiakulud on meie perekondadele ja ettevõtetele vältimatud – inimesed ei saa loobuda pesu pesemisest, toidu valmistamisest ja hoonete kütmisest. Leiame, et suurenenud rohe-eesmärkide saavutamine ei tohi toimuda tavatarbijate arvelt,» leiti avalduses.

Keskfraktsioon tegi järgmised ettepanekud:

1. Kompenseerida tarbijatele riigieelarvest hinnatõusu mõjud järgnevalt:

1.1 eraldada elektrihinna tõusu kompenseerimiseks vähemalt 30 miljonit eurot;

1.2 töötada välja kompensatsioonimeede gaasihinna tõusu leevendamiseks tarbijatele.

2. Majandus- ja kommunikatsiooniministril ning keskkonnaministril esitada Euroopa Liidu Komisjonile nõudmine viivitamatult kehtestada suurte tööstus- ja energeetikaettevõtete kasvuhoonegaaside heitekoguste maksimaalseks piirhinnaks 25 eurot ühiku kohta, mis oli järsu hinnatõusu eelne kvoodiühiku maksumus.

Samuti peab Keskerakonna fraktsioon oluliseks, et Vabariigi Valitsus arvestaks energiasektoris toimunud muutustega läbirääkimistel Euroopa Liidu Komisjoniga kliimapaketi (Eesmärk 55) üle. «Leiame, et suurenenud rohe-eesmärkide saavutamine ei tohi toimuda tavatarbijate arvelt ja vähendada järsult inimeste toimetulekut. Vabariigi Valitsus peab oma seisukohtade kujundamisel arvestama nii Eestimaa elanike kui ka meie ettevõtete toimetulekuga.

Protsessi kiirendamiseks ja sobivate lahenduste väljatöötamiseks kutsub Keskfraktsioon kiiremas korras kokku asjatundjate nõukoja, kuhu palume erasektori esindajaid, teadlasi ning valdkonna spetsialiste, et kiirele hinnatõusule jätkusuutlikke lahendusi leida,» lõpetati avaldus.

Kommentaarid (1)
Copy
Tagasi üles