VAATA JÄRELE Kui palju on meil ametnikke ning millist palka neile makstakse?

PM Majandus
Copy

Kokku töötas avalikus sektoris 133 172 inimest  ning avaliku teenistuse palgakasv ületas eelmisel aastal erasektori palgakasvu: kui riigi keskmine palk kasvas mullu 1,9 protsenti, siis avalikus sektoris 3,6 protsenti, selgub avaliku teenistuse 2020. aasta aruandest.

Avaliku teenistuse keskmine brutokuupalk 1813 eurot. Keskmine brutokuupalk oli riigi ametiasutustes 1846 eurot ja omavalitsuse ametiasutustes 1588 eurot, kasvades vastavalt 4,9 protsenti ja 4,1 protsenti.

Avalike teenistujate arv püsib võrdluses Eesti tööealise elanikkonnaga 3% juures. Avalikus teenistuses töötas eelmisel aastal 28 371 teenistujat: 22 834 riigi ja 5 537 omavalitsuste ametiasutustes. Neist olid 37% eriteenistujad. Avalik teenistus suurenes aastaga 2,7%, sh eriteenistujad 2,6%. 

 «Jääb mulje, et 133 000 on armee ametnikke. Tegelikult klassikalisi ametnikke on umbes 18 000. 133 000 seas on õpetajad, kultuuritöötajad, suuremad haiglad, sihtasutused, Eesti energia. See on väga kirju sektor. Ametnikud on väiksem ja selgem number,» rääkis riigihalduse minister Jaak Aab aruande tutvustusel.

Avaliku sektori töötajate arv.
Avaliku sektori töötajate arv. Foto: Kuvatõmmis.

Avalike teenistujate arv suurenes eelmisel aastal enim haridus- ja teadusministeeriumi ning kaitseministeeriumi valitsemisalas.

Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna projektijuht Ülle Harak selgitas, et haridus- ja noorteameti moodustamisega kadusid osad sihtasutused, mis varem ei olnud avalike teenistujate arvestuses. Ehk avalikku teenistusse toodi üle SA Innove, SA Archimedes, Hariduse Infotehnoloogia SA, Eesti Noorsootöö Keskus 396 töötajat.

Teenistujate arv kasvas olulisemalt Kaitseväes (+161) kooskõlas riigikaitse arengukavaga. 

Avalike teenistujate arv.
Avalike teenistujate arv. Foto: Kuvatõmmis.

«Tendents on see, et kriisis erasektori palgad vähenevad kohe alguses ja riigisektor tuleb järele,» lausus Aab, kelle sõnul prognoositakse selle aasta keskmiseks palgakasvuks veitse portsenti, kuid avalikus sektori palgakasv jääb selles väiksemaks.  

«Järgmisel aastal püüame püsida keskmise palgakasvu tempos,» lausus Aab. «Peame püsima konkurentsis, et meil oleksid kompetentsed inimesed».

Avaliku sektori palganumber jääb erasektorile tervikuna alla 12% ning Aabi sõnul ei saa see vahe suuremaks minna. 

Aabi sõnul mõjutas palkasid ka see, et üldine soovitus oli tulemustasusid ja preemiaid mitte maksta, kuid inimestele oli kriisis tarvis anda lisaülesandeid ning see suurendas muutuvpalka, mis kajastas lisaülesannete tasu ja ületunnitasu.

Ametnike palk.
Ametnike palk. Foto: Kuvatõmmis.
Muutuvpalk.
Muutuvpalk. Foto: Kuvatõmmis.

Kaugtöö lubab kontoripindasid vähendada

Aabi sõnutsi õpetas kriis ühte: kontori- ning kaugtöö hübriidvormi. Tema sõnutsi kavatseb valitsuskabinet arutada kontoripindade vähendamist. Kui praegu tegeletakse sellega maakonnakeskustesm, siis üle tuleb vaadata ka Tartu ja Tallinna kontorid. 

Samuti annab paindlik töövorm paremaid võimalusi töötada riigitööl mujl regioonis ning ühildada paremini töö- ja pereelu. 

Aastaaruanne annab ülevaate avaliku teenistuse arengusuundadest ja olulisematest personalinäitajatest. Muuhulgas kajastatakse selles töötajate arvu, tööjõukulusid, värbamise, hindamise ja voolavuse ning koosseisu näitajaid.

Aruanne keskendub eelkõige avalikule teenistusele ehk riigi ja kohalike omavalitsuste ametiasutuste teenistujatele, kuid aruandes antakse ülevaade ka kogu avalikust sektorist ja valitsussektorist.

Tagasi üles