Tarbijakaitseamet määras veebikaupleja Contigo Eestile sunniraha (1)

BNS
Copy
Tarbijakaitseamet. FOTO: Peeter Langovits
Tarbijakaitseamet. FOTO: Peeter Langovits Foto: Peeter Langovits

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) määras Contigo Eesti OÜ-le sunniraha 7000 eurot, sest tarbijate pöördumiste kohaselt ei tarni ettevõte tellitud kaupa, ei tagasta õigeaegselt raha, ei vasta tarbijate kirjadele ega lahenda kaebusi.

Tänavu 4. märtsist 16. augustini sai TTJA 103 pöördumist seoses Contigo Eesti kaubandustegevusega veebilehtedel ilike.ee, ultra.ee, sewing.ee ja ishop24.ee.

Kuna Contigo jättis rahuldamata 48 kaebust ning tarbijate varaliste nõuete suurus oli kokku 24 425,13 eurot, tegi TTJA 16. augustil ettevõttele ettekirjutuse ja nõudis eksitavate kauplemisvõtete kasutamise lõpetamist. Amet nõudis tarbijate kaebuste lahendamist ning veebilehtedel nende tellimuste vastuvõtmise lõpetamist, mida kauplejal ei ole võimalik tarnida lubatud aja jooksul.

Contigo Eesti pidi ka oma veebilehtedel avalikustama tõesed kontaktandmed ning andmed müügiks pakutavate kaupade kättetoimetamise kohta. Ettekirjutuse täitmise tähtpäevaks oli 26. august.

Kuna määratud ajaks Contigo ametile kirjalikke selgitusi ei esitanud ega korrarikkumisi ei kõrvaldanud, määras TTJA 30. augustil ettevõttele sunniraha ning pöördus registripidajate poole, et muuta Contigo veebilehed kolmandatele isikutele mittekättesaadavaks.

Inimestel, kes pole neilt veebilehtedelt tellitud kaupa kätte saanud ning kellele pole kauba eest tasutud raha tagastatud, on võimalik enda õiguste kaitseks pöörduda kohtusse. Tarbijavaidluste komisjoni otsused on Contigo jätnud täitmata, mistõttu ei anna komisjonile avalduste esitamine tulemust.

TTJA soovitab tarbijatel enne e-poest tellimuste esitamist võtta ühendust kauplejaga ja uurida, kas soovitud kaup on saadaval ning milline on tarneaeg. Kui kaupleja ei ole lubatud tähtaja jooksul kaupa kohale toimetanud, peaks tarbija enne, kui ta saab lepingut lõpetada, nõudma kauplejalt kauba kohale toimetamist mõistliku lisatähtaja jooksul.

Kui lisatähtaja jooksul kohustust ei täideta, on tarbijal õigus kohustuse täitmise asemel nõuda kahju hüvitamist või lepingust taganeda ja makstud summa tagasi saada.

Kui tarbija on aga kauba kätte saanud, ent sellel on puudused, peab kaupleja need üle vaatama ja need kas parandama või toote asendama mõistliku aja jooksul ning andma tarbijale infot, millal saab probleem lahendatud.

Tagasi üles