EVEA: riik käitub terviseandmetega põhiseadusvastaselt, aga vastutuse lükkab ettevõtjate kaela (2)

Copy
EVEA president Heiki Rits.
EVEA president Heiki Rits. Foto: Mihkel Maripuu

Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA) on seisukohal, et valitsuse määruses sätestatud kujul töötaja terviseandmete kogumine või sekkumine töötaja terviseotsustesse on väga tugeva põhiseadusriivega, kuid vastutus selle eest lükatakse ettevõtjate kaela. 

Valitsus võttis sel nädalal kabinetiistungil vastu põhimõttelise kokkuleppe, mis hõlbustaks tööandjatel vaktsiini- ja testivastaste vallandamist. Muudatuse kohaselt tekiks tööandjatel võimalus riskianalüüsi käigus näidatud kõrgema nakkusriskiga ametikohtadel töötavatelt inimestelt nõuda vaktsineerimise või koroona läbipõdemise tõendit või alternatiivina värsket koroonatesti.

Määruse muutmine võimaldab kohustada tööandjaid korraldama Covidi-vastast vaktsineerimist ning tõendite kontrollimist ja/või testimist, mis ei ole EVEA hinnangul paljudel juhtudel asjakohane ega proportsionaalne, ning mille asemel saaks paljudel juhtudel kasutada riskide maandamiseks vähem koormavaid abinõusid, näiteks inimeste hajutamist või töökorralduse muutmist.

Samuti tõi assotsiatsioon välja, et juba varem vastu võetud seadusemuudatuse kohaselt peavad eranditult kõik ettevõtted, sealhulgas iseendale tööandjaks olevad ühe-mehe-ettevõtted 1. septembriks üles laadima e-tööinspektsiooni oma riskianalüüsi. Selle koostamiseks või uuendamiseks vajab enamik mikroettevõtteid konsultandi abi, mis on tasuline.

«Me kindlasti ei ole vaktsineerimise või põhjendatud piirangute vastu, kuid oleme mures, et eelnõu jõustumisega tekivad halduskoormuse kasvu ja lisakulude kõrval pinged ka tööandjate ja töötajate vahel, aga ka teenuste-toodete osutajate ning klientide vahel, mille tagajärgi ei oska keegi ette näha. Oleme vastu kiireloomulisuse sildi all ettevõtjaid ja majandust kahjustavate otsuste tegemisele, eriti olukorras kus kõiki osapooli ei kaasata või kaasatakse 24. tunnil,» sõnas EVEA president Heiki Rits.

EVEA on seisukohal, et lisaks põhiseaduslikule riivele on eelnõu koostajad jätnud kaalumata terviseandmete käitlemise sisu ja kooskõla Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärusega ja isikuandmete kaitse seadusega seoses. Assotsiatsiooni hinnangul saaks sellist küsimust lahendada ainult seaduse tasandil ning põhjalikult kaaludes.

EVEA esindab otse- ja kollektiivliikmete kaudu üle 6200 ettevõtte.

Tagasi üles