Põhjamaade mereabisüsteem Trossi laienes Eesti merealale (1)

Jaano Martin Ots
, toimetaja
Copy
Soome merepäästelaev koostöölepingu allkirjastamisel
Soome merepäästelaev koostöölepingu allkirjastamisel Foto: Jaano Martin Ots

Päästeliit, Soome Merepäästeühing ja Eesti Merepäästeühing allkirjastasid täna Soome lahe avamereosas koostöölepingu, mille kohaselt ühineb Eesti rahvusvahelise mereabisüsteemiga Trossi.

Päästeliidu, Soome Merepäästeseltsi ja Eesti Merepäästeseltsi koostöökokkulepe allkirjastati merepäästepaatidel Soome lahel Keri saare lähistel, kuna reisipiirangud ei luba veel maismaal füüsiliselt kohtuda.

Juba sellel hooajal hakatakse Trossi mereabi raames aitama lisaks kohalikele väikelaevnikele ka Soome, Rootsi, Norra ja Taani hobimeresõitjaid, kes vajavad Eesti vetes tehnilist abi. Trossi mereabi annavad Eesti vabatahtlikud merepäästeühingud ja Trossi Eesti koordineerijaks on MTÜ Eesti Merepäästeühing.

Päästeliidu Trossi projekti koordinaator Rait Killandi selgitas, et vastavalt rahvusvahelistele normidele on igal riigil kohustus osutada merel vältimatut abi inimelude päästmisel, seda nimetatakse merepäästeks, inglise keeles SAR – Seach and Rescue. Samuti on riigi kohus vältida kahjusid keskkonnale.

«Selliste merepäästesündmuste lahendamist juhivad riiklik häirekeskus ja merevalvekeskus ja nendele kaasatakse kõik olemasolevad ressursid, sealhulgas vabatahtlikud merepäästjad. Kuid kõik väikelaevade tehnilised probleemid, mis pole seotud ei inimelude ega keskkonnakahjuga, võib merevalvekeskus kvalifitseerida mereabi juhtumiteks ja neid ei pea riik lahendama. Just selliste juhtumite puhul abi andmiseks on loodud Trossi mereabi süsteem, mis juba üle kahekümne aasta töötab sarnaselt kõigis põhjamaades,» rääkis Killandi. 

Tema sõnul on Trossi teenus on vajalik kaatri-, jahi- ja jetiomanikele, jahtklubidele ja väikesadamatele. Kuna mereabi osutamine võib olla suhteliselt kulukas tegevus, on Trossi süsteemi puhul sisuliselt tegemist kindlustusteenusega, millega liitunutele tagatakse väikese aastamaksu eest mereabi osutamine sõltumata abi andmise tegelikest kuludest. 

«Trossi süsteemi liikmeks saamiseks tuleb tasuda merepääste toetajaliikme aastamaks, toetajaliikme staatuse kinnituseks saab paadiomanik oma aluse jaoks kleebise, millega veesõidukitele osutatakse tasuta mereabi hooajal maist oktoobrini. Paadiomanikele, kes pole Trossi toetajaliikmed, on mereabiteenus tasuline,» kirjeldas Killandi. 

Täna sõlmitud koostöölepe tagab, et oma kodumaal juba Trossi teenusega liitunud põhjamaade väikelaevaomanikele laieneb sarnane mereabiteenus ka Eesti merealal ning vastupidi, Eestis Trossiga ühinenud paadid saavad sarnase teenuse tasuta kõigis põhjamaades. 

Eestis hakkavad Trossi mereabi osutama Pärnu, Haapsalu, Kaberneeme, Juminda ja Purtse vabatahtlikud merepäästeüksused ja nende partnerühingud, kes katavad mereabiteenusega kogu Eesti ranniku.

Trossi mereabi on kuni 24 m pikkuste väikelaevade tehniline abi Eesti merepäästepiirkonnas ja suurematel siseveekogudel. Tehnilise rikke korral rasketes oludes on Trossi mereabi ülesandeks ühtlasi ka elupääste ennetustöö. Trossi mereabi sisaldab võimalusel kohapealset lihtsamat tehnilist abi merel, aluse pukseerimist lähimasse sadamasse ning nõustamist vajaliku tehnilise abi saamise ja aluse hoiustamise kohta.

Tagasi üles