N, 2.02.2023

Kaubanduskoda soovib veelgi paindlikumat tööaega kaubanduses

BNS
Kaubanduskoda soovib veelgi paindlikumat tööaega kaubanduses
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Töölepingu seaduse muudatus võimaldab sõlmida kaubanduses muutuvtunnikokkulepeid.
Töölepingu seaduse muudatus võimaldab sõlmida kaubanduses muutuvtunnikokkulepeid. Foto: Mihkel Maripuu

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda toetab riigikogu menetlusse jõudnud töölepingu seaduse muudatust, mis võimaldab jaekaubandussektori suurematel tööandjatel ja töötajatel sõlmida muutuvtunnikokkuleppeid, kuid tegi ettepaneku lubada paindlikumaid töölepinguid sõlmida ka nendel kaubandusettevõtjatel, kellel on vähem kui kuus töötajat.

Kaubanduskoja teatel võimaldab eelnõu jaekaubanduse tegevusalal tegutseval tööandjal sõlmida kirjalikus vormis muutuvtunnikokkulepe töötajaga, kes töötab osalise tööajaga seitsmepäevase ajavahemiku jooksul 12 tundi või enam ja kelle tunnitasu on vähemalt 1,2-kordne töötasu alammäär.

Lisaks näeb eelnõu ette täiendavaid tingimusi muutuvtunnikokkuleppe osas. Näiteks võib muutuvtunnikokkuleppe järgi töötaja lisaks kokkulepitud tööajale teha kuni kaheksa tundi tööd seitsmepäevase ajavahemiku jooksul. Kokkulepitud tööaeg ja muutuvtunnid kokku ei tohi ületada täistööaega.

Töötajal on eelnõu kohaselt õigus muutuvtundide tegemisest keelduda. Muutuvtundidega nõustumist peab tööandja iga kord kinnitama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Lisaks peab tööandja teavitama töötajat muutuvtundide alusel töötamise vajadusest vähemalt 24 tundi ette.

Eelnõus on ka täpsustatud, et muutuvtunnikokkulepe kehtib üksnes juhul, kui kokkuleppe koostamise algatab töötaja kirjalikus vormis, tööandja peab töötaja muutuvtundide üle eraldi arvestust ning kokkulepe ei ole sõlmitud rohkem kui 17,5 protsendiga tööandja töötajatest.

Eelnõu kohaselt ei ole võimalik töötajatega muutuvtunnikokkuleppeid sõlmida juhul, kui tööandjal on alla kuue töötaja. See tähendab, et suurel osal jaekaubanduse valdkonna tööandjatest tegelikult ei ole võimalust muutuvtunni kokkuleppeid sõlmima hakata.

Kaubanduskoda tegi riigikogule ettepaneku muuta eelnõud selliselt, et kui tööandjal on vähem kui kuus töötajat, siis on tal lubatud sõlmida muutuvtunnikokkulepe ühe töötajaga. Muutuvtunnikokkuleppe sõlmimise võimaluse laiendamine ka ülejäänud jaekaubanduse tööandjatele võimaldaks koja hinnangul ka väiksematel jaekaubandusettevõtetel tulla paremini toime töömahu muutlikkusega ning kaasata tööjõudu paindlikumalt.

Kaubanduskoda leidis, et lisaks jaekaubandusele on muutuvtunnikokkulepete järele vajadus ka teistes sektorites. Praegu piloteeritakse kompromissi korras muutuvtunnikokkulepete kasutamist esialgu tähtajaliselt ning vaid jaekaubandussektoris. Jaekaubandus on valdkond, kus sealse töömahu ja tööjõuvajaduse muutlikkuse tõttu on vastav paindlikkus vajalik.

Koja hinnangul aitab paindlikum tööaja korraldus muutlikkusega paremini toime tulla, kaasata vajadusel rohkem tööjõudu ja seeläbi anda ka tööd rohkematele inimestele ning ilmselt vähendada ka võlaõiguslike lepingute kasutamist.

Muudatused jõustuvad eelnõu kohaselt 2021. aasta 1. juulil ning kehtivad tähtajaliselt kuni 2023. aasta 31. detsembrini.

Märksõnad
Tagasi üles