Ekspert selgitab: kuidas uurida kodukontoris juhtunud tööõnnetust?

PM Majandus
Copy
Vigastus. Foto on illustratiivne.
Vigastus. Foto on illustratiivne. Foto: Arvo Meeks / LEPM

Meie ettevõttes on inimesed juba pikemat aega kodukontorites tööl. Arutasime kolleegidega, et kui kodukontoris peaks juhtuma tööõnnetus, kas siis on tööandjal õigus paluda töötaja koju siseneda, et uurimist läbi viia?

Vastab tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Piret Kaljula:

Tööandja kohustus on töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevalt uurida kõiki tööõnnetusi sh neid, mis on toimunud kaugtööd tehes.

Kaugtööl juhtunud õnnetuse uurimisel saab sündmuskoha vaatluseks töötajaga eelnevalt kokku leppida, kas ta lubab tööandja esindaja enda koju (ilma töötaja nõusolekuta kellegi koju minna ei tohi), töötaja teeb pildid sündmuskohast või abistab teda piltide tegemisel mõni lähedane.

Võib ka näiteks kokku leppida, et töötaja kodus filmitakse sündmuskoht üles ehk tööandjale edastatakse video. Ka see saab toimuda ainult kokkuleppe alusel, mitte tööandja nõudel.

Töötaja saaks ka ise või oma lähedase abil anda ilma piltide või videosalvestuseta detailse kirjelduse juhtunu kohta, joonistades juurde näiteks skeemi, kust kuhu ta liikus, kuidas töövahendid, kodune mööbel jmt olid asetatud ajal, kui õnnetus toimus.

Tööandjal ei ole õigust nõuda pääsu töötaja koju ei tööõnnetuse uurimise läbiviimiseks ega ka riskide hindamiseks.

Eelkirjeldatud lähenemist on seni kasutatud töölähetuses juhtunud õnnetuste uurimisel, kus tööandjal ei ole samuti enamasti võimalust õnnetukohale minna. Seega tööandja peab leidma sündmuskoha vaatlemiseks alternatiivse võimaluse, muud uurimistoimingud saab teha tavapäraselt.

Igal juhul peab tööandja austama töötaja privaatsust. See tähendab, et tööandjal ei ole õigust nõuda pääsu töötaja koju ei tööõnnetuse uurimise läbiviimiseks ega ka riskide hindamiseks. Nagu eelpool öeldud, võib tööandja küsida fotosid või videot.

Kui aga töötaja nõustub, et tööandja vaatleb tema kodus sündmuskohta, siis kokkuleppel võib seda muidugi teha. Isikuandmete töötlemise kohta leiab abi ja selgitusi Andmekaitse Inspektsiooni kodulehelt.

Seega igal juhul, kui tööõnnetus juhtus kaugtööl, peab töötaja osalema uurimises ning vajadusel esitama tööandjale tõendid tööõnnetuse juhtumise kohta, sh seletuse ning ka fotod õnnetuskohast. Vastasel korral võib jääda tööõnnetuse fakt tuvastamata ning töötaja ei saa tööõnnetusega ette nähtud hüvitisi.

Sarnaselt muu kaugtööd puudutava infoga võib tööandja töökorralduse reeglites kirjeldada, kuidas kaugtööl juhtunud õnnetust uuritakse.

Tagasi üles