L, 30.09.2023

Eesti põllumajandus saab Euroopast 1,44 miljardit eurot

BNS
Facebook
Comments
Põllutööd. Foto on illustratiivne.
Põllutööd. Foto on illustratiivne. Foto: Urmas Luik

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) strateegiakava juhtkomisjoni 9. istungil tutvustatakse reedel komisjoni liikmetele esmast ettepanekut ÜPP strateegiakava eelarvejaotuse kohta aastateks 2023–2027, kokku on Eestisse tulemas 1,44 miljardit eurot.

Juhtkomisjonile antakse ülevaade eelarve koostamise reeglitest, eelarve jaotuse põhimõtetest ja rõhuasetustest ning eesmärkidest, mida soovitakse ÜPPga saavutada aastatel 2023–2027.

Maaeluminister Urmas Kruuse sõnul annab Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika uus eelarveperiood aastatel 2023–2027 võimaluse panustada Eesti maaelu arengusse 1,44 miljardit eurot Euroopa Liidu fondide vahendeid. «Raha jagamisel tuleb leida tasakaal erinevate vajaduste, prioriteetide ja väljakutsete vahel, mis meid lähiaastatel ees ootavad. Tasakaal peab tagama meie põllumajanduse-, toidu- ja muude maaettevõtete edukuse, keskkonnahoiu ning kohalike kogukondade ja maapiirkondade elujõulisuse,» ütles Kruuse.

ÜPP strateegiakava hõlmab edaspidi nii ÜPP otsetoetusi ehk esimest sammast kui ka ÜPP maaelu toetusi ehk teist sammast. Osa uue eelarveperioodi vahenditest kasutatakse ära käimasoleval üleminekuperioodil aastatel 2021–2022 olemasolevate otsetoetuste ja maaelu arengukava meetmete kaudu, mis moodustavad vastavalt 383 ja 258 miljonit eurot.

Kokku saab Eesti perioodil 2023–2027 kasutada üks miljard eurot otsetoetusteks ja 440 miljonit eurot maaelu toetusteks. Suur osa uue eelarveperioodi vahenditest on suunatud põllumajandustootjate elujõulisuse ning keskkonnaga seotud väljakutsetega tegelemiseks, vastavalt 43,4 protsenti ja 28,9 protsenti.

Seitse protsenti rahast on kavas suunata maapiirkonna arenguks, 6,4 protsenti konkurentsivõime suurendamiseks, 3,9 protsenti ühiskonna nõudlusele vastavuse suurendamiseks põllumajandussektoris, 2,7 protsenti põlvkondade vahetusele põllumajandussektoris, 2,5 protsenti sektori kaasajastamiseks teadmussiirde ja innovatsiooni abil ning 2,4 protsenti põllumajandustootjate positsiooni parandamiseks väärtusahelas.

Täpsemalt saab materjalidega tutvuda maaeluministeeriumi kodulehel ÜPP strateegiakava rubriigis.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles