Kaubanduskoda soovitab muuta noorte töölevõtmist paindlikumaks

BNS
Copy
Tankla õpilasmalev Valgamaal.
Tankla õpilasmalev Valgamaal. Foto: /Paul Poderat

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja hinnangul on noorte töölevõtmist paindlikumaks muutev eelnõu vajalik ja motiveerib tööandjaid noori senisest enam tööle võtma.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni on jõudnud töölepingu seaduse muutmise eelnõu, millega kaotatakse ära 13–14-aastase alaealisega töölepingu sõlmimisel 10-tööpäevane ooteaeg, teatas koda.

Selleks, et võtta tööle 7–14-aastane laps, peab tööandja kehtiva seaduse kohaselt küsima tööinspektorilt luba. Kaubanduskoda tegi juba 2016. aastal riigile ettepaneku muuta noorte töötamise regulatsioon paindlikumaks, vaadata ümber tööinspektorilt nõusoleku saamise menetlus nii, et see oleks vähem bürokraatlik.

Koda tegi ettepaneku kaotada tööandja kohustus hankida tööinspektorilt luba alaealise noore tööle võtmiseks. Kuigi asjakohane muudatus võeti tol ajal arutlemisele ja lisati isegi eelnõusse, ei ole see praeguseks seadusesse siiski jõudnud.

Nüüd on aga riik selle teema taas üles võtnud ning eelnõusse on jõudnud muudatused, mille jõustumisel kaob tööandja kohustus küsida tööinspektori nõusolekut 13–14-aastase alaealisega töölepingu sõlmimiseks. Vastav kohustus jääb edaspidi kehtima vaid 7–12-aastase alaealise tööle võtmisel.

Koja hinnangul on muudatus positiivne nii tööandjatele kui noortele, kuna vähendab tööandja halduskoormust ning suurendab tööandjate valmidust noori tööle võtta ning seeläbi neile ka palju enam töökogemusi pakkuda.

Kaubandus-tööstuskoda tõi välja, et endiselt jäävad kehtima mitmed alaealist tööturul kaitsvad sätted, näiteks ei tohi tööandja endiselt lubada alaealist tööle, mis ületab alaealise võimeid või ohustab alaealise tervist töö iseloomu või töökeskkonna ohutegurite tõttu.

Samuti on tööandjal töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenev kohustus pöörata riskianalüüsi tegemise käigus tähelepanu erinevatele ohuteguritele töötaja vanusest tulenevaid eripärasid silmas pidades. Arvestades eeltooduga ning ka sellega, et seni ei ole tööinspektsioon 13–14-aastaste noorte seas ühegi nõusoleku andmisest keeldunud ja samuti pole selles vanuses noortega ka tööõnnetusi juhtunud on nõusoleku taotlemise kohustuse kaotamine koja hinnangul igati mõistlik ja vajalik.

 
Tagasi üles