Lõviosa Eesti kontorite prügi sorteerimine piirdub vanapaberi kogumisega

PM Majandus
Copy
Vanapaber
Vanapaber Foto: Margus Ansu

70 protsenti ettevõtetest küll sorteerivad prügi, kuid peamiselt tähendas see vanapaberi ja papi-kartongi kogumist olmejäätmetest eraldi, selgus jäätmete liigiti kogumise ning ringlusse suunamisega tegeleva Tootjavastutusorganisatsioon OÜ ettevõtete seas läbi viidud küsitlusest. 

Kokku osales uuringus 222 ettevõtet üle Eesti, millest 70 protsenti märkisid, et nende kontorites kogutakse jäätmeid liigiti. Enamasti peeti sorteerimise all siiski silmas papi ja kartongi sorteerimist (63 protsenti) või vanapaberi eraldamist (48 protsenti) olmejäätmetest. Veidi enam kui pooled vastanud ettevõtetest (52 protsenti) kogusid eraldi pakendijäätmeid ja vaid 33 protsenti biojäätmeid. Kontoreid, kus sorteeritakse eraldi nii vanapaber, pakendid kui ka biojäätmed, oli 27,7 protsenti.

TVO OÜ juhi Kristiina Dreimanni sõnul saab küsitluse alusel öelda, et kuigi jäätmete sorteerimise harjumus kontorites on alles tekkimas, on näha inimeste ja ettevõtete juhtkondade motivatsiooni sellega senisest enam tegeleda. «Lausa 67 protsenti nendest, kes jäätmeid kontoris ei sorteeri, sooviks seda tegema hakata. Sorteerimisharjumuste juurdumiseks on vaja, et võimalused selleks on loodud kõikjal, kus inimesed viibivad ja jäätmeid tekitavad. Kontorites ollakse suurem osa oma päevast, kui jätame välja praegused eriolukorrast tingitud erisused. Seetõttu oleme oma fookuse lisaks kodumajapidamistele pööranud kontorite suunas, et neid töötajate sorteerimisharjumuste edendamisel toetada,» märkis Dreimann.

Peamised takistused

Need kontorid, kus jäätmeid ei sorditud, tõid peamiste takistustena välja vajalike kogumisvõimaluste puudumise (67 protsenti), sellele ei ole mõelnud 16,4 protsenti ja ligi kümnendiku sõnul puudub töötajatel selle vastu huvi. Vaid 34 protsenti sorteerivatest kontoritest märkis, et nende ettevõttes sorteerivad kõik töötajad 100-protsendiliselt.

Küsitlusest selgus, et enamikus kontorites alustati jäätmete liigiti kogumisega mitte varem kui 5 aastat tagasi, sorteerimise keskkonnasõbralikku mõju ettevõtte kuvandile hinnati aga pigem väheseks. Suurem enamus vastanutest ei kogenud antud jäätmete liigiti sorteerimisele üleminekul mingeid takistusi (58 protsenti), lisades, et edu taga on olnud inimeste juba kõrgem teadlikkus ja sisemine motivatsioon ning väga hea sisekommunikatsioon. Ligi 88 protsenti küsitlusele vastanutest kinnitasid, et oma kodumajapidamises koguvad nad jäätmeid liigiti.

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ seisab hea selle eest, et võimalikult palju pakendeid saaks kokku kogutud ja taas ringlusesse suunatud. 2020. aastal koguti kokku 24 673 tonni pakendeid, millest materjalina taaskasutusse läks ligi 50 protsenti.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles