R, 1.12.2023

Uus eeskiri kindlustab rongireisijate õigusi

BNS
Facebook
Comments
Uued eeskirjad tugevdavad rongireisijate õiguseid
Uued eeskirjad tugevdavad rongireisijate õiguseid Foto: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS/Scanpix Baltics

Euroopa Parlament võttis neljapäeval vastu uue eeskirja, mis annab rongireisijatele rohkem õigusi ja paneb paika raudteevedajate kohustused.

Uued reeglid tagavad reisi hilinemise või tühistamise korral õiguse marsruudi muutmisele, parandavad liikumispuudega inimeste abistamist ning loovad paremad tingimused jalgrataste transpordiks.

Kui sihtkohta saabumine hilineb 60 minutit või rohkem, on reisijal õigus saada tagasi kogu piletiraha või muuta ilma lisakuludeta marsruuti. Samuti peab tal olema võimalik jätkata reisi algul ostetud reisiklassis. Kui raudteefirma pole teavitanud reisijat erinevatest marsruudivõimalustest 100 minuti jooksul pärast reisi algselt ette nähtud algust, on rongireisijal õigus oma sõit ise ümber korraldada ja uue pileti eest hüvitist saada.

Rongifirmal on kohustus reisi marsruut ümber korraldada ka siis, kui on tegemist force majeure’iga. Samuti peab rongifirma vajaduse korral tagama reisijatele söögi ja joogi ning hüvitama nende majutuskulud.

Liikumispuuetega inimeste saatja saab tasuta sõita

Küll aga ei ole raudteevedaja force majeure’i korral kohustatud maksma hüvitist hilinemise või tühistamise korral. Peale äärmuslike ilmastikutingimuste ja suurte loodusõnnetuste on uues eeskirjas force majeure’i alla lisatud ka rahvatervise kriisid ja terrorirünnakud. Raudteetöötajate streike see erand ei hõlma.

Reeglid tagavad ka paindlikumad tingimused liikumispuudega reisijatele, kes peavad teavitama raudtee-ettevõtet abivajadustest 24 tundi enne reisi. Praegu kehtivate reeglite kohaselt tuleb selline teade saata 48 tundi varem.

Kui piiratud liikumisvõimega reisija vajab saatjat, peab too saama reisida tasuta. Sama kehtib ka juhtkoerte kohta.

Rongides peab vähemalt neli ratta hoiukohta olema

Kuna ELi eesmärk on toetada keskkonnasäästu, peab kõikides rongides olema vähemalt neli jalgratta hoiukohta.

Muudetud eeskiri hakkab kehtima kõikidele ELi rahvusvaheliste ja kohalike rongireisidele, kuid liikmesriikidele jääb võimalus teha piiratud aja jooksul erand riigisisestele rongidele.

Vastuvõetud eeskiri jõustub 20 päeva pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Seda hakatakse kohaldama kaks aastat hiljem, välja arvatud jalgratastele kehtestatud nõuded, mis kohalduvad neli aastat pärast õigusakti jõustumist.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles