Peamised reeglid põllumajandusettevõtjatele välistööjõu kasutamiseks

PM Majandus
Copy
Hooajatöölised. Foto on illustratiivne,
Hooajatöölised. Foto on illustratiivne, Foto: Scanpix/ imago images

Maaeluministeerium koondas kokku peamised reeglid põllumajandusettevõtjatele välistööjõu kasutamiseks. 

Hooajatöö

 • Töötamine tuleb tööandjal PPAs registreerida ja positiivne otsus saada enne välismaalase tööle asumist.
 • Töötamine lubatud kuni 270 päeva aastas.
 • Välismaalase elukoht väljaspool EL liikmesriike.
 • Tööandja sõlmib tähtajalise töölepingu (taotlemise hetkel kas sõlmitud või siduv pakkumine tehtud).
 • Asub tööle hooajast sõltuval tegevusalal (kinnine loetelu, 7 tegevusala – nt taime- ja loomakasvatus EMTAK A01)
 • Töö seotud kindla ajaga aastas, mil nõudlus tööjõu järele hooaja tõttu märkimisväärselt suurem kui muul ajal.
 • Välismaalaste palgakriteerium ei kohaldu – üldine Eesti tööõigus töötasu osas kohaldub.
 • Majutus eluruumis või majutusasutuses.

 

Eestisse jõudmine ja riigis viibimine

 • Lühiajalise töötamise registreerimisest üksinda ei piisa, välismaalane vajab ka seaduslikku viibimisalust.
 • Eestis viibimiseks kauem kui 90 päeva vajab välismaalane Eesti poolt välja antud D-viisat (Viisavabadus, teiste riikide viisad või elamisload ei anna õigust Schengenis kokku üle 90 päeva viibida).
 • Arvestades reisipiiranguid, soovitab ministeerium D-viisa taotleda enne Eestisse tulemist.
 • Kui viisavabadust omav töötaja saabub kolmandast riigist otse Eesti piirile (nt otselennuga), siis viisat vaja ei ole ja viisa saab taotleda Eestis, kui on kavas jääda kauemaks kui 3 kuud.
 • Enne PPAs elamisloa või viisa taotluse esitamist broneeri aeg! https://broneering.politsei.ee/
 • Lühiajalise töötamise registreerimise taotlus esita iseteeninduses: https://www.politsei.ee/et/iseteenindus
 • Enne PPA teenindusse või saatkonda viisa taotluse esitama tulemist täida e-keskkonnas ankeet: https://eelviisataotlus.vm.ee/

Covid-19 pandeemiast tingitud nõuded

Eestisse saabumise ja Eestis viibimise kord on kehtestatud vabariigi valitsuse korraldusega nr 282 «Covid-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud»

Piiriületaja tervisedeklaratsioon

 • Eestisse saabuja elektroonilise piiriületaja tervisedeklaratsiooni saab täita ära juba 24 tundi enne Eestisse tulekut. Nii toimides läheb piiriületus ladusamalt ja ei pea ootama järjekorras, et täita paberil deklaratsiooni
 • Eestisse saabujal on piiriületaja tervisedeklaratsiooni võimalik täita ka paberkandjal riiki saabumisel.
 • Kui inimene saabub kolmandast riigistmille andmeid ei ole Välisministeeriumi veebilehel avaldatud Euroopa Liidu rohelises nimekirjas, ja kui riigi, millest isik saabub ja mille õiguse kohaselt loetakse isikut selle elanikuks või seal seaduslikult viibivaks, viimase 14 päeva kumulatiivne Covid-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta on suurem kui 16 või kui selle riigi kohta puuduvad nimetatud andmed ja selles riigis esineb kõrge viiruse leviku oht ja isik saabub Eesti Vabariiki välismaalaste seaduse alusel töötamise või Eestis registreeritud õppeasutuses õppimise eesmärgil, on töötajal 2 varianti:

1. variant

 • Teeb piiril esimese testi;
 • viibib eneseisolatsioonis 10 päeva;
 • ei pea tegema teist testi;
 • 11ndal päeval asub tööle.

2. variant

 • Teeb piiril esimese testi;
 • viibib eneseisolatsioonis ning teeb 6. päeval pärast esimest testi kordustesti;
 • ootab kordustesti tulemuse ära;
 • negatiivse testi korral võib asuda tööle, ilma et viibib 10-päevases isolatsioonis.

Kuni negatiivse testitulemuse teadasaamiseni peab isik viibima oma elukohas või püsivas viibimiskohas.

Majutus

Terviseamet on andnud soovitused hooajatöötajate majutustingimustele. Need on leitavad siin. 

 • Hooajatöötajate käsutusse antavad ruumid, sanitaarseadmed, siseseadmed ja inventar peavad olema töökorras, puhtad ja kasutajale tavapärasel kasutamisel ohutud. 
 • Ruumid peavad olema varustatud elektri ja nõuetele vastava joogiveega. Soojaveevarustuses peab olema ööpäevaringselt vähemalt +65 ºC soe vesi. 
 • Tagatud peab olema nõuetekohane jäätme- ja reoveekäitlus.
 • Peab olema tagatud pesupesemise võimalus. Haiguskahtlase isiku pesu tuleb pesta pesumasinas vähemalt 60 °C juures.
 • Majutusruumi minimaalne pindala peab olema vähemalt 4 m2 voodikoha või nari kohta.
 • Voodid tuleb paigutada üksteisest vähemalt 2 m kaugusele. Kui 2 m vahelist kaugust pole võimalik tagada, tuleb asetada voodid vähemalt 1 m üksteisest ning asetada vaheseinad/sirmid voodite vahel.
 • Hooajatöötajate majutamisel tuleb võimalusel tagada vähemalt üks pesemisruum 12 voodikoha kohta. Seejuures tuleks piirata pesemisruumis üheaegselt viibivate inimeste arvu nii, et oleks tagatud 2 m distants (näiteks koostada pesemisruumi kasutamise graafik).
 • Hooajatöötajate majutamisel tuleb võimalusel tagada vähemalt üks meeste ja üks naiste tualettruum 12 voodikoha kohta.
 • Kui majutusruumi pindala võimaldab, siis on soovitatav majutada ühes ruumis koos saabunuid ja ühes vahetuses töötavaid inimesi. 
Kommentaarid
Copy
Tagasi üles