E, 4.12.2023

Kõige rohkem laenureklaamidega seotud rikkumisi on Facebookis

BNS
Facebook
Comments
Järelevalve leidis kontrollitud 13 finantsteenuste pakkujast viie reklaamides rikkumisi.
Järelevalve leidis kontrollitud 13 finantsteenuste pakkujast viie reklaamides rikkumisi. Foto: PEETER LANGOVITS/PM/SCANPIX

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) korraldatud veebipõhiste finantsteenuse reklaamide kontrollist selgus, et peamised laenuteemaliste reklaamide rikkumised leidsid aset Facebook Ad Library reklaamiteegis.

Jaanuari keskpaigast veebruari keskpaigani reklaamide vastavust reklaamiseadusega kontrollinud TTJA ametnikud viisid läbi 33 järelevalvetoimingut 13 finantsteenuse osutaja suhtes, teatas amet.

«Eesmärk oli saada ülevaade, milliseid nõudeid on finantsteenuse reklaamides rikutud ning teavitada turuosalisi rikkumistest,» ütles TTJA kaubandustalituse jurist Mari-Liis Aas pressiteates.

Aas märkis, et kuna tarbijat peetakse lepingulises suhtes nõrgemaks pooleks, siis tulenevad reklaamiseadusest küllaltki ranged piirangud just tarbijakrediidi reklaamimisele.

Näiteks peavad kõik finantsteenuse reklaamid sisaldama üleskutset tutvuda teenuse tingimustega ning vajaduse korral konsulteerida asjatundjaga. 

«Regulatsiooni eesmärk on vähendada selliste laenuvõtmisotsuste arvu, mis on langetatud emotsiooni ajel, piisavalt kaalutlemata ning laenutingimustesse süvenemata. Seega on reklaamiseaduses sätestatud nõuete rikkumisel oht, et tarbija teeb läbimõtlemata laenuotsuse, mis võib lõppeda sellega, et tarbija satub makseraskustesse ega suuda laenu tagasi maksta,» lisas ta.

Järelevalvetoimingud viis TTJA läbi www.neti.ee otsingumootori ajalehtede ja ajakirjade rubriikides, Facebook Ad Library reklaamiteegis ning juhuslikult valitud .com lehtedel. Saamaks tervikpilti turul toimuvast, viidi järelevalvetoimingud läbi iga päev ning eri kellaaegadel. 

Kokku tuvastas TTJA reklaamiseaduse rikkumisi viie finantsteenuse osutaja suhtes 11 järelevalvetoimingul. Sealjuures ei tuvastanud TTJA rikkumisi .com lehtedel ning tuvastas vaid ühe rikkumise www.neti.ee otsingumootori ajakirjade rubriigis.

11 rikkumisest 10 toimus Facebook Ad Library reklaamiteegis, kus on nähtavad kõikides Facebooki rakendustes ja teenustes, sealhulgas Instagramis avalikustatud reklaamid. 

Amet edastas kõikidele 13 finantsteenuse osutajatele märgukirja, milles juhtis tähelepanu rikkumistele ning palus edaspidi vältida reklaamiseaduse nõuetega vastuollu minemist. Rikkumiste kordumisel otsustab TTJA edasise menetluse vormi vastavalt rikkumise asjaoludele.

Majandustegevuse registri (MTR) andmetel on Eestis registreeritud 1241 finantsteenuse osutajat, kes on kohustatud oma teenuse reklaamimisel järgima finantsteenuse reklaamidele kohalduvaid nõudeid.

Amet tõi välja ka põhinõuded, mille vastu turuosalised eksivad. Näiteks peavad kõik finantsteenuse reklaamid sisaldama üleskutset tutvuda teenuse tingimustega ning vajaduse korral konsulteerida asjatundjaga.

Samuti peab finantsteenuse reklaamides kuvatav teave olema tavalise tähelepanu juures märgatav ja loetav. See tähendab, et üleskutsed ja näited peavad olema esitletud proportsionaalselt kogu reklaamiga, mõistlikus formaadis ja fondis ning piisava kestvusega.

Lisaks tohib tarbijakrediidi reklaam sisaldada vaid kindlaksmääratud teavet. Tihti esineb reklaamides aga keelatud reklaamlauseid. Veel tõi TTJA välja, et tarbijakrediidi reklaam ei tohi kallutada tarbijat läbimõtlematule laenuvõtmisele.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles