N, 5.10.2023

Idufirmad maksavad Eesti keskmisest kaks korda kõrgemat palka

PM Majandus
Facebook
Comments
Raha.
Raha. Foto: Omid Armin/ Unsplash

Startup Estonia statistika kohaselt küündis möödunud aastal keskmine brutopalk Eesti iduettevõtetes rekordilise 2398 euroni, ületades Eesti keskmise töötasu ligi kaks korda.

Eesti iduettevõtted maksid möödunud aastal oma töötajatele keskmiselt 2398 eurot kuus, mis on 1,8 korda enam kui samal perioodil vähemalt ühe päeva Eestis töötanud inimeste keskmine töötasu.

Eestis Iduettevõtete töötajad vanuses 31-50 teenisid aga koguni 2840 eurot. Juhtivatel positsioonidel töötavate töötajate brutopalk on Eesti keskmisest 2,2 korda kõrgem, moodustades 2873 eurot kuus.

«Niivõrd suur vahe Eesti keskmise palgaga on üsna mõistetav, sest Eesti iduettevõtted loovad eelkõige kõrge lisandväärtusega töökohti ning 59% töötajatest on kõrgharidusega. Üldistades võib öelda, et Eesti iduettevõtte keskmine töötaja on noor tehnilise kõrgharidusega kõrgkvalifitseeritud tippspetsialist,”» selgitas Startup Estonia juht Eve Peeterson.

Meil on palju kasutamata potentsiaali nii naiste seas kui ka näiteks vanema generatsiooni kogemuste kaasamises.

Startup Estonia andmebaasi statistika kohaselt on ligi pooled ehk 46% iduettevõtete töötajatest kõrgkvalifitseeritud tippspetsialistid, 17% töötavad tugipositsioonidel, 14% juhtivatel ametikohtadel ning 13% töötavad tehnilistel ja toetavatel ametikohtadel.

36% Eesti iduettevõtete töötajatest on naised ja 64% on mehed. «Kuigi naiste osakaal Eesti iduettevõtetes on viimastel aastatel kasvanud, on tegemist üsna meestekeskse sektoriga ehk tuleb tunnistada, et arenguruumi on veel kõvasti,» lausus Peeterson. 

 «Oleme veendunud, et edu alus on mitmekülgne, sidus ja avatud startup-ökosüsteem ning koostöös turuosalistega panustame lähiaastatel veelgi enam sellesse, et Eesti iduettevõtete ökosüsteem oleks võimalikult mitmekesine nii soo, vanuse, kultuurilises kui ka geograafilises vaates. Täna näeme selgelt, et meil on palju kasutamata potentsiaali nii naiste seas kui ka näiteks vanema generatsiooni kogemuste kaasamises,» tõi Startup Estonia juht välja.

Keskmine Eesti iduettevõtte töötaja on üsna noor. Eesti iduettevõtete töötajatest 48% on vanuses 21-30 ja 38% on vanuses 31-40 eluaastat.

Välismaalasi on Eesti iduettevõtetes tööl 24%, neist Euroopa Liidu kodanikke on 5% ja 19% töötajatest on päris mujalt maailmast. 59% Eesti iduettevõtete töötajatest on kõrgharidusega, kusjuures välismaalaste seas on kõrgharidusega töötajate protsent veelgi kõrgem, moodustades 71% (aasta varem oli vastav näitaja 60%).

Välismaalaste palk ületab sektori keskmist

Startup Estonia statistika näitab samuti, et välismaalaste palk Eesti iduettevõtetes ületab sektori keskmist ning moodustab koguni 2518 eurot kuus. «Välismaalt tuuakse Eestisse eelkõrge sellist kompetentsi, mida kohalikul turul napib ehk eeskätt tehniliste alade spetsialistid, kuid ka rahvusvahelise müügi ja turunduse professionaalid, kellele ollakse valmis maksma ka sektori keskmisest kõrgemat palka,» selgitas Peeterson.

Eesti iduettevõtete asutajatest 31% on välismaalased ning asutajate keskmine vanus on 36 aastat. Naisi on iduettevõtete asutajate seas kõigest 15%, mis on püsinud stabiilsena läbi aastate ning antud näitaja on Eestis samal tasemel mis mujalgi Euroopas.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles