Audiitor selgitab: tegevuse jätkuvuse printsiibist ehk ebakindlusest raamatupidamises

, PwC juhtivaudiitor
Copy
Raamatupidamine.
Raamatupidamine. Foto: Elmo Riig /

Koroonapandeemiast tingitud äritõrked on mitmes sektoris mõjutanud ettevõtete tegevust sedavõrd negatiivselt, et on muutnud küsitavaks ettevõtete tegevuse jätkumise. Kuna kätte on jõudnud raamatupidamise aruannete koostamise, kinnitamise ja auditeerimise aeg, aitab PwC juhtivaudiitor Kristi Ziugov ettevõtjatele, finantsjuhtidele ja raamatupidajatele olulisimat meelde tuletada.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtutakse eeldusest, et ettevõte on tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust vähemalt ühe aastases perspektiivis alates bilansipäevast. Kõik raamatupidamise aastaaruanded, mis ei ole spetsiifiliselt koostatud tegevuse lõpetamise eesmärgil (nagu näiteks likvideerimisaruanne või lõppbilanss) lähtuvad RTJ 1 kirjeldatud eeldusest, et ettevõtte tegevus jätkub. Tegevuse jätkuvuse alusel koostatud aruanne eeldab, et ettevõte suudab oma varasid kasutada ja kohustusi tasuda tavapärase äritegevuse käigus, mis omab olulist mõju bilansis kajastatud varade võimalikule väärtusele ja seetõttu ei tule varasid kajastada kiirmüügi väärtuses.

Kas ettevõtte tegevus jätkub?

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles