T, 3.10.2023

Segadus oliiviõliga: väidetavalt osutus lambiõli siiski ekstra-neitsioliiviõliks

Tarbija24
Facebook
Comments
Oliiviõli.
Oliiviõli. Foto: Panther Media/Scanpix

Kreeka Toiduohutuse Amet analüüsis Eesti Veterinaar- ja Toiduameti päringu peale Gourmante Extra Virgin Olive Oil oliivõli kvaliteeti ning testid näitasid, et tegemist oli tõesti ekstra-neitsioliiviõliga. Oliiviõli tootja kinnitusel oli testitud pudeli puhul tegemist üksikjuhtumiga, mille puuduste tõenäoline põhjus olid ebaõiged hoiutingimused.

Gourmante kaubamärki Eestis esindava ettevõtte Mediterranean Brands & Gourmante Baltics OÜ tegevjuhi Dimitris Paraskevopoulose sõnul teavitati neid, et Gourmante ekstra-neitsioliiviõli partiist L07103 võetud proov oli puuduliku kvaliteediga. «Palusime kohe edasimüüjal see partii turult tagasi kutsuda ning hakkasime ka asja ise uurima,» ütles Paraskevopoulos.

Septembris tehti Kreekas partiist nr L07103 võetud proovidega täiendavad analüüsid sõltumatus sertifitseeritud laboris ja Kreeka valitsuse sertifitseeritud organoleptiliste analüüside ekspertkomisjonis. Nende põhjal viis Kreeka Toiduohutuse Amet läbi auditi, mille järeldustest selgus, et oliiviõli oli kõrge kvaliteediga. «See tähendab, et esmalt testitud pudeli puudused ei laiene kuidagi kogu partiile,» lisas Paraskevopoulos.

«Oliiviõli kvaliteedile mõjuvad halvasti ebasobivad hoiutingimused, eriti kuumus, päikese- või kunstlik valgus. Ainus võimalus, kuidas tumedas pudelis kõrge kvaliteediga ekstra-neitsioliiviõli saab nii halvaks minna, on see kui teda hoitakse laos, kaupluseriiulil või mujal päikese, luminestsentslampide valguse või kuuma käes. Antud juhul võisid põhjuseks olla valed hoiutingimused kaupluses, kuid ka VTA hoidis proovi enne laborisse saatmist enda käes rohkem kui viis kuud,» selgitas Paraskevopoulos.

«Ametlikud oliiviõli proovivõtu reeglid näevad ette, et pudelid tuleb laborisse saata niipea kui võimalik, Kreekas näiteks viie päeva jooksul. Seda sellepärast, et oliiviõli on hoiutingimuste suhtes tundlik ning nõnda saab ära hoida kvaliteedi halvenemist ning vältida ekslikke analüüsitulemusi.»

«Oleme veendunud, et Eesti Veterinaar- ja Toiduameti tellimusel Saksamaa laboris tehtud analüüside tulemused ei laiene kogu partiile nr L07103, vaid ainult konkreetsele prooviks võetud pudelile,» ütles Paraskevopoulos.

Dimitris Paraskevopoulose sõnul saaksid inimesed ka maitstes kohe aru kui tegemist on lambiõliga, sest nii pudeli avamisel või väikese koguse proovimisel oleks ebameeldiv lõhn ja maitse kohe tunda.

Kreeka pädeva asutuse poolt anti Veterinaar- ja Toiduametile teada, et tehases säilitatud vastuproovi kogusest ei piisanud ametliku kontrolli läbiviimiseks. Septembrikuu lõpus Kreeka asutuselt saabunud tagasisidest on selgunud, et tootja oli vastavast partiist, millest amet tuvastas rikkumise, säilitanud 500 ml, mis ametliku proovi tegemiseks pole piisav kogus ning seetõttu ei saanud Kreeka pädev asutus ametlikku proovivõtmist läbi viia, selgitas Veterinaar- ja Toiduamet.

«Tootja tellis tõepoolest omal algatusel sellest partiist (500 ml-st) keemilised ja organoleptilised analüüsid, mis olevat vastanud nõuetele, kuid ametlike järelduste tegemiseks seda kasutada ei saa. Nagu eelnevalt välja toodud, siis vastavast partiist vastuprooviks säilitatud kogus polnud piisav ametlikuks proovivõtmiseks,» lisas Veterinaar- ja Toiduameti pressiesindaja Elen Kurvits. 

«Eestis võetud proov on ainus ametlik proov, mis sellest partiist on võetud. Seda analüüsiti akrediteeritud Saksamaa laboris ning pole mingit alust kahelda, et nende poolt läbi viidud analüüside tulemused pole nõuetekohased.»

«Gourmante Extra Virgin Olive Oili puhul analüüsiti ühte konkreetset partiid. Prooviks võeti üks liiter õli, mis vastab seadusandlusega kehtestatud proovi kogusele. Proovipudelite säilitamine ja saatmine Saksamaale toimus vastavalt Komisjoni määruse nr 2568/91 nõuetele ja toote etiketil esitatud säilitamistingimustele, kus on kirjas - hoida kuivas ja varjus. Viivitus proovi saatmisel oli tingitud koroonakriisi ajal tekkinud tõrgetest laborite töös.

Määrus ütleb, et võetud proovid asetatakse võimalikult kiiresti pimedasse kohta ja eemale soojusallikatest ning saadetakse laborisse analüüsimiseks hiljemalt viiendal tööpäeval pärast võtmist või hoitakse proove nii, et need vedamisel ega säilitamisel ei halve­neks ega saaks kahjustatud enne laborisse saatmist. Viimase kohaselt toimus ka proovi säilitamine,» selgitas Kurvits. 

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles