Hüpoteeklaen aitab ettevõtetel rahastada pika tasuvusajaga investeeringuid

Holm Bank AS
Copy
Foto: Holm Bank

Holmi ärikliendi segmendijuhi Aron Jägeri sõnul ei ole väikeettevõtjad vaatamata keerulistele majandusoludele kaotanud huvi võtta käsile suuremaid investeerimisprojekte. Et julgustada ettevõtteid viima ellu pikema tasuvusajaga arendusprojekte, pakub Holm traditsioonilisest ettevõtetele mõeldud väikelaenust soodsama intressimäära ja kuni 10-aastase tagasimakseperioodiga laenu kinnisvara tagatisel ehk hüpoteeklaenu.

«Hüpoteeklaen on mõistlik lahendus väikeettevõtjatele, kes soovivad kaasata raha suuremateks investeeringuteks ettevõtte põhivarasse ning kelle jaoks võivad traditsioonilise kuni kolmeaastase tagasimakseperioodiga väikelaenu kõrgemad laenumaksed üle jõu käia,» sõnas Aron Jäger.

Tema sõnul on näiteks tootmisseadmete või muude masinate ostmine või ka oma äritegevuse laiendamiseks vajaliku maa ostmine investeeringud, mis on mõeldud eelkõige ettevõtte väärtuse kasvatamisele pikas perspektiivis ning mille puhul teenib investeering end seetõttu tagasi viis aastat või kauemgi.

«Selliste pikaajaliste arendusprojektide tegemiseks on ettevõtjad üldjuhul välja töötanud põhjaliku äriplaani, neil on selle edusse piisavalt usku ja nad on valmis panema tagatiseks oma vara. Toetame selliste projektide elluviimist ja pakume pikemat makseperioodi ning ka madalamat intressimäära kui traditsiooniliste väikelaenude puhul,» selgitas Holmi esindaja.

Hüpoteeklaen pole alati sobiv lahendus

Pikem tagasimakseperiood ning sellest tulenevalt oluliselt väiksem laenumakse võivad jätta mulje, nagu oleks hüpoteeklaen projektide rahastamiseks alati kõige parem lahendus. Holmi ärikliendi segmendijuhi sõnul see siiski nii ei ole.

«Näiteks pole mõistlik osta hüpoteeklaenuga hooajakaupa või muid laovarusid, mis ei kasvata ettevõtte väärtust pikas perspektiivis ning mida ettevõte plaanib realiseerida kõigest mõne kuu jooksul. Samuti ei ole kinnisvaralaen hea valik olukorras, kus on vaja raha erakorraliste käibeaukude katmiseks. Sellisel juhul on õigem võtta näiteks limiidilaenu, mida saab ka pikema perioodiga laenulepingu puhul kohe vajalike vahendite tekkimisel tagasi maksta ning hoida seeläbi laenumaksed madalad,» selgitas Jäger.

Tema sõnul on kiirelt tagasiteenivate lühiajaliste investeeringute rahastamine kinnisvaralaenuga halb mõte ka seetõttu, et hüpoteegi seadmine nõuab rohkem aega ettevalmistamiseks ning sellega kaasnevad suuremad ühekordsed kulud – tuleb tellida hindamisakt ning teha notariaalsed toimingud hüpoteegi seadmiseks. Seetõttu tasub seda laenuliiki kasutada ennekõike mahukamate ja pikemaajaliste projektide finantseerimiseks.

Hüpoteek käenduse asemel või selle lisaks

Holmi esindaja hinnangul sobib hüpoteeklaen ka neile väikeettevõtetele, mille omanik soovib hoida vabad vahendid võimalikult suurel määral ettevõttes ning kelle igakuine töötasu on seetõttu liiga madal, et saada väikelaenu käenduse tagatisel.   

«Kui arutame laenutaotlejaga erinevaid rahastusstsenaariume ning näeme, et investeerimisprojekti eesmärk, ettevõtte tegevuse jätkusuutlikkus ja juhi taust annavad alust uskuda, et ettevõte suudab laenukoormusega toime tulla, võib nii ettevõtte kui ka omaniku isikliku kinnisvara tagatisel võtta laenu sellele osale kapitalivajadusest, mida käendus ei kata,» ütles ta.

Kui kinnisvara on juba laenu tagatis

Holmi hüpoteeklaenu tagatiseks sobib ettevõtte või ettevõtte äritegevusega otseselt seotud isiku kinnisvara, sealhulgas maa, põllumaa, mets või muu otstarbega kinnistu.

Erinevalt paljudest suurpankadest, kes on valmis väljastama laenu vaid pantimata kinnisvara tagatisel, on Holmi klientidel võimalik tagatisena kasutada ka juba mõne teise panga kasuks panditud  kinnisvara. Seda aga ainult juhul, kui kinnisvaral on hindamisakti kinnitusel piisavalt vaba tagatisväärtust järgmise järjekorra hüpoteegi seadmiseks.

«Kuna ettevõte ei maksa laenu tagasi mitte hüpoteegi realiseerimise, vaid oma äritegevusest tekkiva rahavoo toel, siis on hüpoteegi aktsepteerimise eeldus mõistagi see, et ettevõtte senine majandustegevus on jätkusuutlik ning ettevõtte juhi krediidireiting näitab piisavat maksevõimet ja korrektset varasemat finantskäitumist,» ütles Holmi esindaja.

Tema sõnul ei tähenda kinnisvara tagatisele seatud hüpoteek seda, et pank piirab ettevõtte laenuvõimaluse vaid hüpoteeklaenuga. «Kõik laenutaotlused vaadatakse eraldi üle ning pakutakse välja kõige optimaalsem lahendus – olgu selleks siis kaubavarude soetamiseks sobilik limiidilaen või tootmishoonete renoveerimiseks võetav hüpoteeklaen. Kinnisvara laenu tagatisena on vaid üks võimalustest, kuidas klientidele paindlikumaid lahendusi pakume,» lisas ta.  

Lisainfo saamiseks külasta kindlasti ka Holmi kodulehte.

Copy
Tagasi üles