N, 8.06.2023

Uuring: eakad soovivad jätkuvalt tööl käia

BNS
Facebook Twitter
Comments
Pensionärid
Pensionärid Foto: Ants Liigus/ Pärnu Postimees

Sügisesest CV-Online’i küsitlusest selgub, et hoolimata osalisest tõrjumisest soovivad väärikas eas inimesed tööl käia ning osalevad innukalt ka täiendkoolitustel. Pensionil olijad soovivad töötada eeskätt selleks, et end tegevuses hoida, see põhjus edestab isegi lisasissetuleku leidmise vajadust. 

Üldiselt on vanemad inimesed väga motiveeritud tööturul osalema, aga nende soovid ja vajadused on muutunud. Töökoha valiku kriteeriumite eesotsas on lisaks palgale, mida mainis 51 protsenti vastajatest, ka töö sobiv asukoht 44 protsendiga, sobilik graafik 35 protsendiga ja tööandja usaldusväärsus 19 protsendiga. Karjääri tegemise võimalusele pööratakse seevastu keskmisest märksa vähem tähelepanu, seda pidas oluliseks vaid kolm protsenti. 

Üle 55-aastasest vastajatest on hiljuti täiendkoolitusel osalenud suisa 34 protsenti, tulevikus plaanib koolitusi võtta 13 protsenti. Tähelepanu väärib see, et pensionäri staatuses vastajad mõistavad täiendkoolituste vajalikkust veelgi enam: neist 41 protsenti on hiljuti osalenud ja 13 protsenti plaanib tulevikus osaleda. 

«CV-Online’i värske uuringu tulemused näitavad, et meie sisetunne peab paika: inimesed vanuses 55 ja üle on kullaprooviga töötajad. Palganumber on neile oluline nagu igaühele meist, aga tööl käijad rõhutavad ka, et neile meeldib end tegevuses hoida ning neile on tähtis meelepärane töö ja kollektiiv. Tore on näha, et vanuse kasvades ei peeta ka täiendkoolitustel osalemist liigseks,» märkis CV-Online’i turundus- ja teenindusjuht Maris Viires. «Paraku on eakamatel inimestel uutele töökohtadele raskem kandideerida, kuigi olles juba ametis, hinnatakse neid võrdväärselt. Julgustan kõiki tööpakkujaid ka selles vanusegrupis ringi vaatama.»

CV-Online viis küsitluse läbi 24. augustist 4. septembrini, uurides 55-aastaste ja vanemate inimeste osalemist tööturul, nende hinnanguid ühiskonna suhtumistesse ja ootusi tööandjatele. Küsimustikule vastas veebi teel 1005 inimest, kellest viiendik on pensionärid, pooled töötavad täieliku või osalise koormusega ning alla kümnendiku on töötu staatuses. 

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles