Meediaettevõtted kaebavad ERRi peale Euroopa Komisjonile

Euroopa Komisjoni istung. FOTO: CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

Meediaettevõtete liit esitab esmaspäeval kaebuse Euroopa Komisjonile, sest näeb Eesti meediamaastikul ebatervet konkurentsi riigieelarvest rahastatud ERRis.

Esitatav kaebus puudutab peaasjalikult ERRi online-uudissisu tootmise rahastamist riigieelarvest. Liidu hinnangul ei ole see ERRi seadusest tulenev ülesanne ja põhjustab meediaturul ebaausat konkurentsi.

Online-uudiste tootmise vallas on eraõiguslike uudisportaalide vahel täiesti piisav konkurents ning seetõttu on riigipoolne sekkumine põhjendamatu ja võrdset konkurentsi kahjustav. Eraõiguslikud uudisportaalid edastavad uudiseid kiirelt, professionaalselt, laiahaardeliselt ja sõltumatult. 

«ERR pole kunagi ajalehti trükkinud, sest selles valdkonnas on toiminud meediamaastik väga hästi erasektori toel,» sõnas Eesti Meediaettevõtete Liidu tegevdirektor Merle Viirmaa-Treifeldt. «Samuti on uudisportaalidega, kus on väga tihe konkurents. Uudisportaalid ongi oma sisult ajalehtede järelkäijad.»

Meediaturg on viimastel aastatel ülemaailmselt arenenud jõudsalt ärimudeli suunas, kus üha suurema osa tuludest moodustab digitaalsete tellimuste tulu. See motiveerib liidu liikmeid säilitama ja juurde looma vääriliselt tasustatud ajakirjanike töökohti. ERRi-poolne jõuline online-meedia laiendamine riigi rahastamisel suurendab süvenevat ebaausat konkurentsi erameediaga, kuivõrd erasektoril pole võimalik sellisel kujul mitte kunagi riigiga konkureerida.

«Eesti erameediakanalite mure Rahvusringhäälingu tekitatud ebaterve konkurentsi tõttu ei ole midagi unikaalset,» ütles kaasuses Eesti Meediaettevõtete Liitu esindav Derling Primus juhtivpartner Piret Blankin. «Eesti on praegu veel üks väheseid riike Euroopas, kes ei ole asunud enda ringhäälingu ülesandeid ja ringhäälingu rahastamise korda täpsemaks muutma. Enamik teisi riike on seda teinud ise või siis Euroopa Komisjoni suuniste tulemusel.»

«Me hindame ERRi sisu väga kõrgelt,» sõnas Viirmaa-Treifeldt. «Kui ERR suunaks tarbetut konkurentsi põhjustavad, mitte avalike ülesannete täitmiseks mõeldud ressursid sisu tugevdamiseks talle seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks, võidaks sellest kõik eestimaalased.»

Vabal ja ausal konkurentsil põhinev meediatööstus on vajalik, et säiliks meediamaastiku mitmekesisus ja sõltumatus. Rahaliselt tugevatel alustel meediaettevõtted pole poliitikute või äriringkondade poolt manipuleeritavad. Olukorras, kus mitmel pool Euroopas on demokraatlikud väärtused löögi all, on oluline teadvustada, et just erameedia tagab, et inimestele kättesaadav informatsioon ei lähtuks vaid avalik-õiguslikest allikatest ja huvigruppidest. 

Sarnane teemapüstitus on juba varem olnud aktiivselt üleval meie põhjanaabrite juures, kui Euroopa Komisjoni ning Soome valitsusasutuste vahel käisid läbirääkimised kohaliku ringhäälingu YLE õiguste osas. Nii piiras valitsus YLEs avaldatavate tekstimaterjalide hulka ja uue praktika kohaselt avaldatakse YLE kodulehel tekstivormis vaid pressiteateid või uudiseid, mis on seotud video- või audiomaterjaliga. Soome meediaettevõtete katusorganisatsioon esitas Euroopa Komisjonile vastava kaebuse 2017. aastal.

Eesti Meediaettevõtete Liit (EML) on meediakanalite ühistes huvides tegutsev organisatsioon, mille liikmeskonda kuuluvad ajalehed, ajakirjad, portaalid, tele- ja raadiokanalid.

Tagasi üles
Back