K, 1.02.2023

Eesti Energia tahab Pärnumaa sohu tuulikuid püstitada

PM Majandus
Eesti Energia tahab Pärnumaa sohu tuulikuid püstitada
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Tuulepark. Pilt on illustratiivne.
Tuulepark. Pilt on illustratiivne. Foto: Eero Vabamägi

Pärnu linnavolikogu kiitis heaks Eesti Energia taastuvenergia ettevõtte Enefit Green esitatud eriplaneeringu algatamise taotluse, millega selgitatakse, kas Pärnu linnast ligikaudu 20 kilomeetri kaugusel Paikuse osavallas asuv soine ala on sobiv tuulepargi rajamiseks.

Eriplaneeringu taotluse heakskiitmise järgselt saab Enefit Green jätkata keskkonnamõjude hindamise algatamise protsessiga. Selle käigus asutakse uurima, kas piirkonda jääb kaitsealuseid liike ning kas tuulepargil ning selle infrastruktuuril on mõju loodus- ja elukeskkonnale.

Uuringud kestavad kokku ligikaudu 3 aastat, mille käigus on kohalikel elanikel võimalik korduvalt kaasa rääkida ja oma arvamust avaldada. Uuringute tulemuste põhjal selgub, kas ja millistel tingimustel on võimalik tuuleparki sellesse piirkonda rajada.

Esialgsete plaanide järgi on tuulepark kavas rajada Pärnumaale Paikuse osavalda, Põlendmaa lähistele, kuhu plaanitakse kuni seitse tuulikut. Lisaks kuuluvad tuulepargi projekti koosseisu veel kuni kolm tuulikut, mis jäävad kõrval asuva Tori valla piiridesse.

Selleks andis Enefit Green käesoleval nädalal Tori vallavalitsusele sisse vastava eriplaneeringu algatamise taotluse.

Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul on arenduse puhul tegemist viimase aasta jooksul juba kolmanda ettevõtte poolt algatatud tuulepargi arendusprojektiga Eestis, sest lisaks Paikuse projektile on rauad tules ka Lääne-Nigula vallas Läänemaal ning Saarde vallas Pärnumaal.

«Kui kas või osa nendest tuulepargiprojektidest realiseerub, on tegemist väga olulise murrangu ja suunamuutusega rohelise energia tootmise vallas Eestis,» kinnitas Kärmas.

«Vaatamata sellele, et kliimapoliitika suunab meid puhtamale energiatootmisele, valmisid viimased suuremad tuulepargid siin rohkem kui seitse aastat tagasi. Kui soovime riigina enda tulevasi taastuvenergia eesmärke täita, on uute tuuleparkide rajamine möödapääsmatu,» kommenteeris Kärmas.

«Me anname endale aru, et tuulepargi rajamiseks on vajalik elanike toetus ja me oleme avatud jagama projekti kohta pidevalt infot ja vastama kõikidele küsimustele. Oleme arenduse planeerimise käigus teinud tihedat koostööd kohalike omavalitsustega ja juba kohtunud kohalike kogukondadega,» rääkis Kärmas. «Seni on vastuvõtt olnud julgustav. Samuti on positiivne, et mõistetakse tuulepargi positiivset mõju kohalikule majandusele ja tööturule.»

Pea 300-meetrised tuulikud

Pärnu linnavolikogu algatas neljapäeval Paikuse osavalda Põlendmaa küla lähedale kavandatava tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu eriplaneeringu ning selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamise.

Eriplaneeringuga selgitatakse välja ala elektrituulikute pargi rajamiseks ja määratakse tuulikupargi kommunikatsioonidele sobiv paigutus.

Enefit Green AS kavandatava tuulikupargi hinnanguline suurus on 800 hektarit, sinna soovitakse püstitada kuni seitse tuulikut, mille kõrgus oleks kuni 290 meetrit.

Lisaks on Metsagrupp OÜ esitanud taotluse eriplaneeringu algatamiseks Põlendmaa küla 4,82 ruutkilomeetri suurusel alal, et rajada ettevõtte omandis olevatele kinnistutele tuulepark.

Ala, kus tuulikutele kohta otsima hakatakse, hõlmab Paikuse osavallast 113,7 ruutkilomeetrit. Selle sisse jääb Põlendmaa küla ja osa Seljametsa külast.

Paikuse osavallakogu toetas planeeringu algatamist tingimustel, et eriplaneeringut koostades arvestatakse kehtivas üldplaneeringus seatud tingimusi ning analüüside koostamise käigus kaasatakse kohalik kogukond ja selgitatakse välja kogukonna arvamus.

Üle 20 tuulepargi

Eesti Energia on seadnud eesmärgiks tõsta taastuvenergia osa oma tootmisportfellis. Aastaks 2024 on plaanitud taastuvatest allikatest toodetud elektri ja sooja tootmisega jõuda 43 protsendini kogu tootmismahust.

Enefit Green on Eesti Energia kontserni kuuluv taastuvenergia ettevõte, millele kuuluvad neljal turul – Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas kokku 20 tuuleparki, 4 koostootmisjaama, 36 päikeseelektrijaama, pelletitehas ja hüdroelektrijaam.

Märksõnad
Tagasi üles