T1 võlausaldaja advokaat: keskus elab edasi, kuid omanikku ei õnnestu päästa

Toomas Vaher
, Advokaadibüroo Ellex Raidla partner
Copy
T1 Mall of Tallinn.
T1 Mall of Tallinn. Foto: Sander Ilvest

Kaubanduskeskuse T1 omanikfirma Tallinna Moekombinaadi suurima võlausaldaja Lintgeni juriidiline nõustaja Toomas Vaher kinnitab, et firma pankrot on suuremale osale kreeditoridele parim lahendus.

Esmaspäeva, 18. mai õhtu seisuga oli selge, et T1 omanikuks oleva Tallinna Moekombinaadi (TMK) saneerimiskava saab võlausaldajate poolt maha hääletatud ja see jääb võlausaldajatel vastu võtmata. See on fakt, mida saneerimisnõustaja, Tallinna Moekombinaat ega Pro Kapital Grupp ei saa eitada.

Saneerimisseaduse kohaselt vajab kava võlausaldajate poolt vastuvõtmiseks seda, et igas võlausaldajate grupis vähemalt pooled võlausaldajad ja vähemalt kahe kolmandiku nõuete summast hääletaks poolt. Lintgen on ülekaalukalt suurim võlausaldaja ja on hääletanud kava vastu nii esimeses kui ka teises võlausaldajate grupis, mis tähendab seda, et kahe kolmandiku nõue jääb igal juhul täitmata. Meie teada on ka mitu teist võlausaldajat hääletanud kava vastu.

Mis edasi saab? Esmaspäeval teavitati meedia vahendusel, et saneerimiskava kavatsetakse esitada kohtule kinnitamiseks vaatamata sellele, et võlausaldajad jätavad selle vastu võtmata. Kava soovitakse kinnitada erandkorras, kasutades nn. ekspertmenetlust, see tähendab, et tuginedes ekspertide seisukohadele üritatakse rullida üle võlausaldajate tahtest. Õiguslik võimalus, et see läbi läheb, on siiski väike.

Selleks on vaja täita eeltingimusi, millega TMK on raskustes. Kõigepealt on vaja võlausaldajate arvulise enamuse poolthääli igas võlausaldajate grupis. Teiseks on vaja kohtule tõestada, et tegemist on olulise tööandjaga ning et tegemist pole püsiva maksejõuetusega.

Töötav keskus on väärtuslikum

Tallinna Moekombinaadi saneerimisavalduse põhjal on ettevõttes palgal kõigest kuus töötajat pluss paar juhatuse liiget, seega olulise tööandja kriteerium täidetud ei ole. Vastavalt kohtupraktikale ei saa siia hulka lugeda rentnike ja koostööpartneriteks olevate kolmandate ettevõtete töötajaid, mida TMK nähtavasti üritab.

Sotsiaalselt olulise tööandja erand on mõeldud ettevõtetele, kus on sadu töötajaid ja nende vallandamine pankroti korral võiks kaasa tuua kohaliku sotsiaalse kriisi. TMK puhul midagi taolist karta ei ole. TMK kuus kontoritöötajat Tallinnas leiavad uue töö ning rentnikud ja koostööpartnerid jätkavad tegevust oma töötajatega sõltumata TMK käekäigust juba uute omanike juhitavas kaubanduskeskuses.

Sõltumata edasistest menetlustest hoiab iga mõistlik omanik, kreeditor, pankrotihaldur või potentsiaalne ostja T1 töös, kuna toimiv keskus on väärtuslikum. TMK ei saanud hakkama, kuid T1 kaubanduskeskus jääb.

TMK maksejõuetus on rüütatud ebaharilikult agressiivse saneerimiskavaga. Pole põhjust süüdistada kreeditore, et selline kava neile ei meeldi. TMK plaan on jätta võlausaldajad suuremast osast nõuetest ilma, «mängida aega» ja säilitada omanikele sajaprotsendiline osalus ettevõttes ja varas.

Ekspertmenetluse läbiviimine ja selle võimalik vaidlustamine annab omanikule mõned kuud aega juurde. Kui ei juhtu imesid, siis lõpptulemus on siiski vältimatu, küsimus on ainult – millal. Lintgen panustab sellele, et mida kiiremini kriis läbitakse ja mida rutem saab T1 kaubanduskeskus uued omanikud, seda suurem on tõenäosus pöörata keskus uuele elule ja muuta majanduslikult tasuvaks üksuseks. Saneerimiskava tähendaks kümneaastast vindumist ja olulises osas rahast ilmajäämist kõigile kreeditoridele.

TMK pankrot on kreeditoridele parim lahendus

Lintgen leiab, et nii temaga kui ka kaubanduskeskuse oluliste koostööpartneritega, väikevõlausaldajatega, on halvasti ja ebaõiglaselt ümber käidud. Lintgen on asunud võlausaldajatega otseläbirääkimistesse ja garanteerib enamikule tagamata võlausaldajatest nende nõuete täieliku rahuldamise pankroti korral. Seetõttu on TMK pankrot enamikule võlausaldajatest parim lahendus.

TMK halb finantsolukord ei ole Lintgeni ega teiste kreeditoride süü, vaid vastutus lasub juhtkonnal ja omanikel. Üllatav on, et Lintgeni hea tahte avaldus – garanteerida kõige haavatavamate väikevõlausaldajate nõuded täies ulatuses – võeti TMK poolt vastu vaenulikult.

TMK ähvardab, et pankroti korral jäävad kreeditorid tühjade pihkudega, kuid Lintgen on seisukohal, et taolised TMK mängud ei tohiks kahjustada võlausaldajaid, kellest paljud on T1 kaubanduskeskuse igapäevaseks toimimiseks vajalikud partnerid. Saneerimiskava, millega 60 protsenti nõudeid korstnasse kirjutatakse, pole enam võimalik presenteerida «võiduna». Kui asjad õigesse perspektiivi panna ja jätta kõrvale ilusad sõnad ja kõlavad loosungid, siis saneerimiskaval ei ole elujõudu juriidiliselt ega moraalselt.

Toomas Vaher on T1 omanikfirma Tallinna Moekombinaat suurima võlausaldaja Lintgen Adjacent Investments S.à r.l. juriidiline nõustaja

Tagasi üles