Riik külvab omavalitsustele täiendavalt 70 miljonit eurot

BNS
Copy
Lammutustööd
Lammutustööd Foto: Dmitri Kotjuh

Riik eraldab piirkondliku majandamise elavdamiseks üle Eesti 70 miljonit, mis tuleb kulutada uutele, seni eelarvetesse mitte jõudnud tegevustele, raha võib kasutada ehitamiseks, lammutamiseks, remontimiseks või asjade ostmiseks. 

Riik kutsub linnu ja valdu esitama rahandusministeeriumile taotlusi uute investeeringute tegemiseks, et nii elavdada piirkonna majandust – üle Eesti eraldatakse selleks kokku 70 miljonit eurot.

Toetus on mõeldud uutele, 2020. aasta eelarves kavandamata objektidele. Omavalitsus võib selle raha eest ehitada, lammutada või remontida mistahes objekte, paigaldada kommunikatsioone või soetada uut mööblit, teatas rahandusministeerium.

«Koroonaviiruse kriisi tagajärgede leevendamiseks ning ettevõtluse turgutamiseks saavad kohalikud omavalitsused riigilt investeeringutoetust,» ütles riigihalduse minister Jaak Aab pressiteates. «Omavalitsuse uute tellimuste kaudu saab kaasa aidata ka töökohtade säilimisele.»

«Juba varem eelarvesse planeeritud tööde tarbeks toetust ei anta, sest sellisel juhul jääks tehtavate tellimuste maht samaks ega tooks majandusele kaasa lisavõimendust,» lisas minister. «Just täiendavad investeeringud annavad praegu hädavajaliku tõuke kriisi majanduslike tagajärgedega toimetulekuks.»

Toetust antakse projektidele, mille minimaalne maksumus on 20 000 eurot ning nende esitamise arv pole piiratud. Riigihalduse ministri allkirjastatud määrusega nähakse omavalitsustele ette toetuse piirsumma, mille kasutamiseks esitab omavalitsus rahandusministeeriumile projektide nimekirja.

Omafinantseeringut toetuse saamiseks ei nõuta, välja arvatud juhul, kui projekt sisaldab mitteabikõlblikke kulusid.

«Soovime, et omavalitsused suunaksid investeeringuteks mõeldud raha võimalikult kiiresti kohalikku majandusse,» toonitas Aab. «Seetõttu oleme teinud taotluste esitamise võimalikult lihtsaks ning püüame neid menetleda kiiresti.»

«Soovitame omavalitsustel jätkata seni kavandatud investeeringute elluviimist ning vältida vähemalt enne sügist eelarvete kärpeid ja töötajate palkade alandamist. Ennatlik kärpimine süvendab majanduslangust ja tähendab ka omavalitsustele väiksemat tulumaksu laekumist,» ütles minister.

Rahandusministeerium jälgib pidevalt ka üksikisiku tulumaksu laekumist ning teise poolaasta alguses saab otsustada, kas peab rakendama mõnes kohalikus omavalitsuses alalaekumise tasandamist.

Tagasi üles