K, 27.09.2023

Tarbijate nõustamiskeskuse töömaht on aastast aastasse kasvanud

Kristina Tammaru
, ELi tarbija nõustamiskeskuse juhataja
Facebook
Comments
Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse juhataja Kristina Tammaru.
Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse juhataja Kristina Tammaru. Foto: TTJA

Täna 15 aastat tagasi avati Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuste võrgustik, mis tegutseb kõikides Euroopa Liidu riikides, Norras, Islandil ja Suurbritannias. Abi küsivate Eesti tarbijate hulk on selle aja jooksul enam kui kümnekordistunud.

2005. aastal Euroopa tarbijate nõustamiskeskuste avamine oli revolutsiooniline samm tarbijate heaks. Kuigi vanades ELi liikmesriikides olid sarnast teenust pakkunud keskused olemas, laienes Euroopa Liit 2004. aastal väga kiires tempos ning uute liikmesriikide tarbijad olid teistest kehvemas olukorras. Seetõttu loodi täiesti uus teenus, kuhu kaasati ka värskeid liidu liikmeid.

Tolle ajani valitsenud olukord tähendas, et tarbija pidi ise oma piirülese probleemi kas läbirääkimiste või kohtuvaidluse teel lahendama. Paraku on kohtuvaidlused välisriigis vägagi kulukad, nii tollal kui ka praegu. Soodsat abi ei olnud kusagilt võtta, rääkimata tasuta abist, ning kui ettevõtjad oma kohustusi ei täitnud, loobusid tarbijad sageli oma õiguste nõudmisest. Loodud abikäsi nõustamiskeskuste näol ei tähenda ainult konkreetse probleemi lahendamist, vaid keskused annavad ka üldist ennetavat nõu, kuidas probleemide tekkimist vältida. Tarbijate harimine ja teadlikkuse tõstmine nende õigustest ja kohustustest on kindlasti üks hea kaubanduse olulistest komponentidest. Teine komponent on ettevõtjate teadlikkus, millesse keskus samuti panustab.

Peamiste probleemide kese on nihkunud

Mõeldes praegu tagasi algusaastatel valitsenud probleemidele, on huvitav märkida, et kui esimestel aastatel olid üsna sagedased vaidlused reisidel ostetud kaupade kvaliteediga ja teistes riikides kasutatud taksoteenustega seoses, siis aastaid hiljem tuleb selliseid vaidlusi tarbija ja ettevõtja vahel ette harva. Piiriülene kaupade ostmine toimub täna pigem interneti vahendusel ning taksoteenustele on lisandunud sõidujagamisteenused. Nende puhul on vaidluse lahendamine ja välismaise teenusepakkujaga suhtlemine tänu äppidele ja digilahendustele tarbijatele palju lihtsamaks muutunud.

Pikka aega on tarbijaid kimbutanud probleemid autorenditeenustega, mis ei ole siiani leidnud head lahendust. Kuigi auto rentimine on tehtud väga lihtsaks ja mugavaks, võivad rendilepingud sisaldada tarbijale kahjulikke tingimusi ning olla üles ehitatud selliselt, et tarbija ei hooma, milliste lisatasude või vastutusega ta allkirja andes nõustub. Tõusutrendis on vaidlused lennuvedajatega, mille põhjuseks eelkõige reisijate teadlikkuse kasv oma õigustest. Paraku eksisteerib jätkuvalt palju ka piiriüleseid netipettuseid, kus tarbijad langevad «imetoodete» ja ebaausate pakkumiste lõksu.

Head ja halvad juhtuminäited

Aastate jooksul on Eesti tarbija nõustamiskeskusel tulnud lahendada üle kümne tuhande piiriülese probleemi. Suur osa neist on olnud tavapärased lahendused, ent mõni vaidlus on siiski olnud eriti märgiline ja meeldejääv selle kõige paremas mõttes.

Näiteks on läbirääkimiste tulemusel autorendifirma aktsepteerinud tarbija poolt enam kui neljatuhande euro suuruse nõude tasumist väiksemate osamaksete kaupa. Samuti on paljud kauplejad nõustunud tarbija vaidlustega tegelema olukordades, kus näiteks ei olnud alles ostu tõendavat dokumenti ja puudus seaduses konkreetselt defineeritud õigus kaupa tagastada või hotellibroneering tühistada.

Siiski on ka vaidlusi, kus on tulnud tarbija heaks piltlikult öeldes nahast välja pugeda. Nende seast leiab vaidlusi autorendifirmadega, kes ei suuda tõendada, et tarbija on rendiautot kahjustanud, kuid võtavad tarbija krediitkaardilt maha suuri summasid kahjude hüvitamiseks. Samuti probleemid e-poodidega, kes väidavad, et tarbija tekitas kaubale puudused, mis tegelikkuses olid asjal olemas juba pakendi avamisel, võttes tarbijalt sellega ära ostust taganemise võimaluse.

Nõudlus abi järele ületas ootusi

Eesti keskuse piiriülesed vaidlused on algusaastatega võrreldes enam kui kümnekordistunud. Samas on elu Euroopa Liidus läinud niivõrd avatuks ja inimesed liikuvaks, et tänased abistamised on ületanud igasugused 15 aastat tagasi tehtud prognoosid. Praegusi arenguid vaadates, isegi koroonapandeemia põhjustatud kriisis, ei ole arvata, et huvi nõu ja abi järele vaibuks. Pigem vastupidi –  piirüleselt ning veebis pakub kaupu ja teenuseid üha enam ettevõtteid ning tarbijad muutuvad järjest aktiivsemaks. 

Eesti EL tarbija nõustamiskeskus tegutseb tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti koosseisus ning keskuse teenused on tarbijale tasuta. Pakkudes abi kohtuvälises tarbijavaidluste lahendamises, on kaebuse menetluse näol tegemist eelkõige kompromissmenetlusega. 

Lisaks annavad keskusele laekuvad tarbijakaebused väga hea ülevaate Euroopa Liidu siseturul aset leidvatest tarbija õiguste rikkumisest, mida saavad järelevalve töös kasutada riikide rakendusasutused

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles