Lugeja küsib: kas ettevõtte juhatuse liikmed võivad firmas töötada ka töölepingu alusel?

Tarbija24
Copy
Foto: Pexels / Pixabay / Scanpix

Tööinspektsioon selgitab, kas juhatuse liikmetel saab olla samas firmas tööleping ja kas neil on sel puhul võimalik töötukassalt saada eriolukorras töötasu hüvitist.

Täpsemalt kirjutas tööinspektsioonile lugeja, kelle sõnul on ettevõttes, kus ta töötab, kahel juhatuse liikmel käsunduslepingud. Üks neist teeb ettevõtte raamatupidamist, teine tegutseb müügijuhina ning käib vahel ka ise kaupa vedamas. Küsija huvi oli, et kas nende juhatuse liikmete lepingud tuleks käsunduslepingutest ümber vormistada töölepinguteks, et neil oleks õigust töötukassa töötasu hüvitisele.

Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu selgitas esmalt, et juhatuse liige saab oma ametis tegutseda vaid juhatuse liikme lepingu alusel. «Teatud juhtudel võib juhatuse liige lisaks samas äriühingus töötada töölepingu alusel, kuid ainult töölepingu alusel juhatuse liikmena tegutsemine ei ole võimalik. Sageli ongi juhatuse liikmega sõlmitud käsundusleping,» täpsustas ta.

Töölepingu seaduse (TLS) paragrahvi 1 lõike 5 kohaselt ei ole äriühingu ja selle juhtorganite vahelised suhted töölepingu seaduse mõttes töösuhted. «Seega ei saa isikuga, kes täidab vaid juhatuse liikme kohustusi, töölepingut sõlmida ning temale ei laiene töölepingu seadusest tulenevad tagatised,» selgitas Miidla-Vanatalu. Määravaks kriteeriumiks töölepingu ja juhatuse liikme lepingu eristamisel on tegelikud tööülesanded.

«Riigikohus on erinevates otsustes olnud seisukohal, et äriühingu juhatuse liige võib samas ettevõttes töötada ka töölepingu alusel, kuid seda ainult tingimusel, et tehtav töö ei kujuta endast juhatuse liikme funktsiooni ja kohustuste täimist. See tähendab, et juhatuse liikmel saab lisaks juhatuse liikme funktsiooni täitmisele olla ettevõttega ka töölepinguline suhe, kui ta täidab muid ülesandeid, mis ei kattu juhatuse liikme kohustustega, ehk just nii nagu küsija kirjeldab,» selgitas ta lisaks.

Siiski ei tohiks Miidla-Vanatalu sõnul lepinguid muutma või ümber sõlmima hakata pelgalt hüvitiste saamiseks. Juhatuse liikmete rolle ning ettevõtte heaks panustamist tuleks vaadelda laiemalt ning ka tuleviku vaates ja selle pinnalt otsustada, millistel tingimustel sõlmida kirjeldatud olukorras tööleping. Kindlasti tuleb meeles pidada ka juhatuse liikmete tulu maksustamise aspekte.

Tagasi üles