Kohus algatas võlgades T1 kaubamaja saneerimismenetluse (2)

BNS
Copy
T1 Mall of Tallinn.
T1 Mall of Tallinn. Foto: MADIS SINIVEE / POSTIMEES/SCANPIX

Harju maakohus algatas T1 Mall of Tallinn keskuse omanikfirma Tallinna Moekombinaadi saneerimismenetluse makseraskute ületamiseks ja võlakoorma ümber korraldamiseks. Firmal on õigel ajal tasumata kohustusi 7 miljoni euro ulatuses.

Tallinna Moekombinaat (TMK) peab 2. juuniks esitama kohtule kinnitamiseks saneerimiskava, millega määratletakse rakendatavad saneerimisabinõud, sealhulgas saneerimise mõju võlausaldajatele, teatas Pro Kapital Grupp börsile.

Saneerimiskava vastuvõtmiseks toimub võlausaldajate hääletus ja lõpliku kava kinnitab kohus. Saneerimise algatamine ja menetlemine ei mõjuta keskuse ega selle üürnike ja koostööpartnerite tavapärast majandustegevust ehk eriolukorra lõppedes jääb kaubanduskeskus avatuks ja tegevus toimub nagu enne.

Saneerimise eesmärgiks on tagada keskuse igapäevase tegevuse jätkamine, kaitstes investorite, töötajate, võlausaldajate ja koostööpartnerite õiguseid ja huve. Saneerimine hõlmab üksnes ASi Tallinna Moekombinaat ega oma vahetut mõju Pro Kapital Grupi kontserni teistele ettevõtetele.

Avalduse esitamise seisuga oli Tallinna Moekombinaadil 71 võlausaldajat ning tähtaegselt tasumata kohustusi kokku 7 miljoni euro ulatuses.

Peamiseks võlausaldajaks on rahvusvaheline rahastusplatvorm TSSP ning laenuagendiks Lintgen Adjacent Investments S.a.r.l, kellega TMK sõlmis 2016. aasta lõpus kaubanduskeskuse ehituse finantseerimiseks laenulepingu kogusummas 65 miljonit eurot. Tegemist on viieaastase tähtajaga erilist tüüpi arenduslaenuga vahefinantseerimiseks, millel on tavapärasest rahavooga tagatud laenust oluliselt kõrgem intress ja kus laenu põhiosa tagastatakse tähtaja saabudes ühekorraga.

Arenduslaenu oli plaanitud refinantseerida toimiva ja rahavoogusid tootva kaubanduskeskuse tingimustel. Laen on tagatud hüpoteegiga Peterburi tee 2 kinnistule summas 84,5 miljonit eurot. 31. märtsi seisuga oli laenu põhiosa ligi 75,4 miljonit eurot. Põhiosa on kasvanud laenuintressimaksete alguseni kapitaliseeritud laenuintresside võrra. Laenuintresside igakuiste maksete kohustus algas 2019. aasta septembris.

Lisaks kõrgetele intressikuludele kaasnevad laenulepinguga ka mitterahalised kohustused ehk finantskovenandid. Seoses kaubanduskeskuse oluliselt aeglasema käivitumisega on AS Tallinna Moekombinaat tulud jäänud prognoosidele alla ning AS Tallinna Moekombinaat ei ole suutnud täita finantskovenante ega tasuda korrektselt intressimakseid. Samuti ei suudaks AS Tallinna Moekombinaat tagastada laenulepingu ülesütlemisel laenu põhiosa.

Praeguse olukorra põhjuseks on ehitusperioodi pikenemine, mille tõttu avati keskus planeeritust hiljem. Ettevõtte finantsprognoosid olid koostatud 2016. aastal, võttes arvesse selle hetke turuolukorda. Ehitusperioodi ajal toimunud muutused jaekaubandusturul avaldasid mõju mitmete brändide strateegiatele, muuhulgas muutes neid uute kaupluste avamise suhtes ettevaatlikumaks.

Hetkeseisuga ei ole kõikidele kaubanduspindadele üürnikku veel leitud. Samuti on mõnede suurte üüripindade avamise viibimine avaldanud oma mõju keskuse toimimisele. Keskuse käivitamine on võtnud enam aega kui esialgu plaaniti, mistõttu ei ole prognoositud käibed ja tulemused realiseerunud.

Eriolukorra tagajärjel on kaubanduskeskus olnud sunnitud oma uksed suures ulatuses sulgema. Nendes tingimustes ei suuda ettevõte täita rahalisi ega mitterahalisi kohustusi võlausaldajate ees. Globaalse pandeemia olukorras ei ole senised konstruktiivsed läbirääkimised laenuandjaga tulemusi andnud ja TMK hinnangul on tekkinud oht, et laenuandja võib laenulepingu üles öelda ja nõuda kohest laenu tagastamist.

Samuti ei ole teada, kui kaua kestab kehtestatud eriolukord ning milline saab olema selle mõju TMK tegevusele.

Mullu oli ettevõtte tegevus kasumlik, keskus teenis ärikasumit iga kuu. Kõrgete finantskulude ja mitterahalise kinnisvara väärtuse languse tõttu oli siiski aasta puhastulem negatiivne. TMK hinnangul võimaldaksid kaubanduskeskuse olemasolevad rahavood TMK kohustusi täita kui võlakohustuste tingimused oleksid mõistlikud, teatas ettevõte.

Tagasi üles