Puust ja punaseks 2-miljardine abipakett: kes saavad toetust ja kui palju? (4)

Reet Pärgma
, ajakirjanik
Copy
Hoiupõrsas
Hoiupõrsas Foto: Arvo Meeks

Koroonaviiruse leviku ja selle tõkestamisega kaasneb väga suur mõju majandusele, seoses sellega kiitis valitsus täna Eesti tööinimeste ja ettevõtete olukorra leevendamiseks heaks majanduslike meetmete paketi. Planeeritud meetmete pakett on vähemalt 2 miljardit eurot.

Lisaks sai rahandusminister ülesande alustada tänavuse lisaeelarve väljatöötamist.

«Valitsuse liikmete heakskiidu sai meetmete pakett summas 2 miljardit eurot, mis moodustab ligi 7 protsenti SKTst. Meetmete eesmärk on leevendada kriisi kõige keerulisemat algfaasi, et toetada ja kaitsta Eesti tööinimesi ja ettevõtteid,» ütles peaminister Jüri Ratas. «Riik teeb kõik, et tagada eriolukorras Eesti majanduse toimimine.»

Riigi vahendid suunatakse ettevõtete toetamiseks KredExi ja Maaelu Edendamise SA kaudu. Pakett sisaldab ka Eesti Töötukassa tööturu toetust, haigushüvitisi, maksualaseid soodustusi. Pakett võimaldab maksuvõla ajatamist 18 kuuks, kogumispensioni II samba sissemakse ajutist peatamist ning ka ärajäetud ürituste otseste kulude osalist kompenseerimist.

SA KredEx pakutavad meetmed

Juba väljastatud pangalaenude tagasimaksegraafikute leevendamiseks pakutav laenukäendus – summas 1 miljard eurot (käenduste realiseerimise ülemmäär 600 miljonit eurot), järgmistel tingimustel:

1) kui pank leevendab olemasoleva SA KredEx poolt tagamata pangalaenu tagasimaksegraafikut, annab SA KredEx laenule oma käenduse;

2) maksimaalne käendussumma on 5 miljonit eurot ettevõtte kohta;

3) võimaluse korral taastatakse fikseeritud käendus või tõstetakse käendusmäära suuremaks kui 80 protsenti tagatavast kohustusest.

SA KredEx käibelaen – summas 500 miljonit eurot, järgmistel tingimustel:

1) SA KredEx annab ettevõttele käibelaenu koroonapuhangust tingitud likviidsusprobleemide ületamiseks, sh vajaduse korral pangalaenu maksete tasumiseks;

2) maksimaalne laenusumma on 5 miljonit eurot ettevõtte kohta;

3) intress on umbes 4 protsenti aastas.

SA KredEx investeerimislaen – summas 50 miljonit eurot, järgmistel tingimustel:

1) SA KredEx annab ettevõttele investeerimislaenu, et ära kasutada nii koroonaviiruse levikust tulenevalt tekkinud kui ka teisi uusi ärivõimalusi;

2) maksimaalne laenusumma on 5 miljonit eurot ettevõtte kohta;

3) intress on umbes 4 protsenti aastas.

Eesti Töötukassa pakutav tööturuteenus vähenenud töötasu toetamiseks – summas 250 miljonit eurot, järgmistel tingimustel:

1) toetust saab iga kvalifitseeruv tööandja kasutada kahe kuu osas perioodil märtsist kuni maini;

2) toetust makstakse iga toetust vajava töötaja kohta ühes kuus kuni 1000 eurot brutosummana;

3) toetust makstakse arvestusega üldjuhul 70 protsenti töötaja eelmise 12 kuu brutopalgast, millele lisandub tööandja poolt töötajale makstav töötasu vähemalt 150 eurot brutosummana. Eesti Töötukassa ja tööandja tasuvad töötasult ja toetuselt kõik tööjõumaksud.

Sotsiaalminister Tanel Kiik tõi näite, et kui inimese brutopalk oli 1000 eurot, saab see olema töötukassa meedet rakendades 850. Kui tööandjal on rahalist ressurssi, on soovitus maksta rohkem töötajale, et säiliks sama sissetulek töötajatel. Meede on mõeldud makseraskustes ettevõtetele. 

Hüvitatakse ka haiguslehed ja ärajäänud ürituste kulud

Märtsist maini hüvitab riik töötaja esimesed kolm haiguspäeva kõikide töövõimetuslehtede  osas.

Maaettevõtted saavad pöörduda Maaelu Edendamise Sihtasutuse poole käenduse (kuni 50 miljonit eurot), käibelaenu (kuni 100 miljonit eurot) või maakapitali (kuni 50 miljonit eurot) saamiseks.

Füüsilisest isikust ettevõtjatele viiakse sisse avansilise sotsiaalmaksu abimeede.

Kogumispensioni II samba sissemaksed ajutiselt peatatakse.

Riik kompenseerib märtsis-aprillis toimuma pidanud, kuid Covid-19 tõttu ära jäänud kultuuri- ja spordiürituste otseste kulude osa kuni 3 miljoni euro ulatuses.

Valitsuse liikmed toetasid rahandusministri ettepanekuid peatada riigi poolt maksuintresside arvestamine kaheks kuuks ning võimaldada maksuvõlgade ajatamine praegu kehtivast madalama intressiga.

Rahandusminister sai ülesande algatada riigi 2020. aasta lisaeelarve eelnõu koostamine ning esitada lisaeelarve eelnõu valitsuskabineti nõupidamisele arutamiseks ja otsustamiseks hiljemalt 16. aprillil.

Tagasi üles