E, 4.12.2023

Kuidas reisile minnes maandada kindlustusriske seoses koroonaviiruse levikuga?

Tarbija24
Facebook
Comments
Selline näeb koroonaviirus 2019-nCoV välja, kui seda vaadata mikroskoobi all.
Selline näeb koroonaviirus 2019-nCoV välja, kui seda vaadata mikroskoobi all. Foto: Cdc/Cdc/ZUMAPRESS.com

Viimased paar kuud on olnud ärevad seoses koroonaviiruse levikuga maailmas. Viiruse levik mõjutab ka Eesti reisijaid ning seepärast tõi advokaadibüroo LMP advokaat Jaanika Reilik-Bakhoff välja mõned olulisemad detailid, mida tähele panna reisikindlustuse valimisel.

«Avaldatud hinnangud reisikindlustuse kehtivuse osas koroonaviirusele on olnud veidi ühekülgsed ning reisijate õigusi välistavad, millega ei tahaks siinkohal lõpuni nõus olla,» avaldas Reilik-Bakhoff. Teadlikke otsuseid tehes on tema sõnul võimalik kindlustuse abil oma riske maandada ka keerulisemates olukordades. Seoses koroonaviirusega on Reilik-Bakhoffi sõnul kõige olulisemateks kindlustuskaitseteks meditsiiniabikindlustus ning reisitõrge, mille tingimustega peaks end kindlasti kurssi viima. Lisaks on kindlustusseltse, kes on pakkuma hakanud uut lisakaitset, milleks on omal soovil reisi tühistamise kaitse.

Meditsiiniabikindlustus

Meditsiiniabikindlustuse suhtes tuleks kindlustustingimused üle vaadata ja veenduda, kuidas on seal sätestatud nakkushaigustesse ja epideemiatesse/pandeemiatesse puutuv. Kui reisitingimustes on välistatud igasugused nakkushaigused, siis tähendab see, et koroonaviiruse osas kaitse puudub. Kui välistatud on vaid epideemia/pandeemia, siis seni, kuni kuskil pole koroonaviiruse epideemiaolukorda välja kuulutatud, on kaitse olemas.

Kui tulevikus peaks epideemia/pandeemia olukord tekkima, siis tuleb jälgida, kas see on ülemaailmne või territoriaalselt piiratud. Kui tegemist on vaid mõnes kohas esineva olukorraga, siis teistes riikides peab kaitse ikkagi laienema. Samuti, kui olukord on teatud riigi ühes konkreetses osas, siis peab ülejäänud riigis kaitse laienema ning ei ole pädev väita, et kui ühes hotellis on karantiin, siis tähendab, et terves riigis on epideemia, mis välistab kindlustuskaitse. Vaidluse korral tuleb tõlgendada, kas piiratud alal karantiini kehtestamist saab üldse lugeda epideemiaks nagu täna mõned kindlustusseltsid väidavad. Vaidluse korral tuleb ka mõista, et tegemist on tüüptingimusega, mida tuleks vaidluse korral tõlgendada tarbija kasuks.

Kindlustusseltside tingimused erinevad ka selle poolest, et mõned seltsid piiravad haiguspäevade arvu, mõned mitte. Kui jäätegi kuskil ootamatult koroonaviirusesse (ning kindlustuskaitse on olemas) ning ravi kestab nt 14-21 päeva, aga teie kindlustus katab vaid 10 päeva, siis võite olla ebameeldivas seisus, kus peate osa kulusid ikkagi ise kandma. Teised seltsid on piiranud seda mõistlikkuse ja vajalikkuse printsiibiga ehk kui ravi on ikkagi pikemalt vajalik, siis on see ka hüvitatav. Mõned seltsid nõuavad raviarvete kookõlastamist, mis ületavad mingi kindla summa (nt 1000 euro) piiri. Seega tuleks oma reisikindlustuse tingimused üle vaadata ka selles osas, kui suures ulatuses on kaitse olemas ning kas on seatud lisakohustusi näiteks kooskõlastamise näol. Meeles tasub aga pidada, et kui olete raskes seisundis ning ei suuda haigusest tulenevalt olukorda kooskõlastada, siis ei tähenda see seda, et kindlustusandjal puuduks seetõttu hüvitamise kohustus.

Reisitõrke kindlustus

Reisitõrke kaitse kohaldub, kui reis jääb ära, katkeb või hilineb ning seda enamasti kindlustustingimustes eraldi välja toodud põhjustel. Reisitõrke kindlustus peab olema sõlmitud olenevalt seltsist enamasti 48-72 tundi enne reisitõrke põhjuse ilmnemist.

Reisitõrke osas tuleb vaatada üle, kas on üldvälistusi või spetsiifilisi välistusi seoses epideemia/pandeemia, nakkushaiguste või ametivõimude tegevusega (sealhulgas ka näiteks eriolukorra kehtestamisega). Seltside tingimused on reisitõrke korral sarnasemad ning enamike (kuigi mitte kõigi) seltside puhul ei lähe kindlustuse alla sellised juhtumid, nagu koroonaviiruse tõttu lendude tühistamine või muu transpordivahendi (nt rongiliikluse) liikluskeeld haiguskollete läheduses.

Täna on kõige raskem anda hinnangut sellele, kes peaks katma karantiini kehtestamisega seotud kulud, kui terve inimene on karantiinis ning tal tekivad täiendavad kulud majutusele ja vajadus osta uus lennupilet tagasi kodumaale. Selle tõlgendamine on esialgu juhtumipõhine. Iseenesest võiks karantiinis olekut teatud tingimustel pidada meditsiiniabikindlustusega kaetuks ning reisipikendamisest tulenevad kahjud ning tagasilennu kahjud tuleks sel juhul kindlustusandjal katta. Piiratud võib olla reisi pikenemisest tuleneva hüvitise päevade arv, mis erineb seltsiti.

Omal soovil reisi tühistamise kaitse

Tegemist on Eestis uudse lisakaitsega, mis tagab kindlustusvõtjale selle, et kui ta ikkagi otsustab reisile mitte minna või reisil olles otsustab reisi katkestada, olenemata põhjusest (sealhulgas näiteks koroonaviiruse leviku laienemine või hirm selle ees), siis võib reisist loobuda. Kindlustused hüvitavad sel juhul 70% reisimaksumusest, mitte 100% nagu reisitõrke korral.

See lisakaitse tuleb soetada üsna ruttu pärast reisi broneerimist: olenevalt seltsist varieerub see aeg kahest kalendripäevast kahe nädalani pärast esimest reisiga seotud kulutust. Seega on selle kindlustuse hankimise võimalus veel olemas neile, kes täna on juba reisi ostnud, kuid sellest ei ole veel möödunud 2 nädalat.

Oluline on selle kindlustutüübi puhul välja selgitada, millal peab kindlustusandjat teavitama oma otsusest reis katki jätta. Mõnel seltsil kehtib kaitse ka reisi ajal, kuid mõnel teisel vaid enne reisi algust.

Mitme kindlustuse kombineerimine

Paljud inimesed ei tea või ei kasuta võimalust saada parim võimalik kaitse kombineerides mitut erinevat reisikindlustust. See tähendab, et kui klient leiab, et on kaks või ka kolm erinevat seltsi, kelle tingimused kõik kokku kataks enamiku tema riskidest, siis võib kindlustused osta ka erinevatelt seltsidelt. Näiteks kui täna on reis ostetud ja ka reisikindlustus sõlmitud, aga avastate, et juba ostetud reisikindlustus siiski ei taga, et kõik teie riskid oleks kaetud, siis on võimalik osta endale teisest seltsist kindlustus juurde. Kui leiate, et juba ostetud kindlustus on teile täiesti ebavajalik, siis saate uurida, kas nimetatud kindlustusest on võimalik taganeda – enamasti saab seda enne reisiperioodi algust teha.

Kui ollakse kindlustatud mitme seltsi poolt ja toimub kindlustusjuhtum, mis on mitme seltsi poolt hüvitatav, siis on reisijal kohustus neid seltse teavitada ning sellisel juhul saab hüvitise igast seltsist proportsionaalselt.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles