E, 5.06.2023

Tallink hakkab koostöös linnaga Linnahalli arendama

PM Majandus
Facebook Twitter
Comments 6

Tallinna linn sõlmis ühiste kavatsuste kokkuleppe laevafirmaga Tallink ja investeerimisfirmaga Infortar Tallinna Linnahalli arendamiseks, mille kohaselt rajatakse sinna kolme aasta jooksul hinnanguliselt 300 miljoni euro eest konverentsi- ja kontserdikeskus, reisisadam, hotell ja kaubandus- ning ärikeskus.

«Tallinn on leidnud strateegilised partnerid, kellega koostöös on võimalik Linnahalli arendus ellu viia. Kujundame Linnahallist rahvusvahelise konverentsi- ja kontserdikeskuse, mis elavdab turismisektorit ja majandust laiemalt, loob töökohti ning tulevikus tooks linnale ka kasumit. Reisisadama loomine Linnahalli kõrvale toob keskusesse sellisel hulgal turiste, mis muudab investeeringu tasuvaks,» ütles linnapea Mihhail Kõlvart. «Projekti realiseerimine sellisel kujul peaks tähendama nii Linnahalli piirkonna linnaruumilist terviklikku lahendust kui ka erinevate tegevussuundade sünergiat.»

Linna kätte jääb kolmandik

Arendusprojekti elluviimiseks rajavad Tallinna linn, AS Tallink Grupp ja AS Infortar ühisettevõtte, milles osalus jaguneb järgnevalt: Tallinna linn 34 protsenti, AS Tallink Grupp 33 ja AS Infortar 33 protsenti.

Ühisettevõtte loomisel teevad osanikud sissemakse miljon eurot vastavalt iga osaniku osalusprotsendile. Lisaks sellele panustab linn ühisettevõttesse Linnahalli ja Linnahalliga piirnevate linnale kuuluvate kinnistutega, investeeringuks vajaliku kapitali kaasamise tagavad AS Tallink Grupp ja Infortar. Tallinna linnal täiendavaid rahalisi kohustusi ei ole. Kogu projekti eeldatavaks maksumuse suurusjärk on ligikaudu 300 miljonit eurot.

Maa-ala plaan, mis hõlmab uue konverentsi- ja kontserdikeskuse, Tallinki sadama ning hotelli, äri- ja vabaajakeskuse kinnistute perimeetrit.
Maa-ala plaan, mis hõlmab uue konverentsi- ja kontserdikeskuse, Tallinki sadama ning hotelli, äri- ja vabaajakeskuse kinnistute perimeetrit. Foto: Tallinna pressiteenistus.

«Tallinna linn ja Eesti riik on kaua oodanud toimivat visiooni, et teha korda muinsuskaitsealune Linnahalli kontserdisaal ning rajada Tallinna ja riigi edasiseks turismi arendamiseks oluline rahvusvaheline konverentsi-ja kontserdisaal. Eesti vajab kuni 5000 kohalist saali, mis annaks võimaluse tuua Tallinna suuri konverentse ning kvaliteetset suurt saali eeldavaid kultuurisündmusi. Tallinn vajab edukaks konkureerimiseks Helsingi, Riia ning Stockholmiga uusi võimalusi turismi arendamiseks, järgmist sammu,» ütles Tallink Grupp juhatuse esimees Paavo Nõgene.

«Meie visioon on koos linnaga rajada Tallinna Linnahalli ja selle ümbrusse atraktiivne ning terviklikult toimiv konverentsi- reisisadama- ja meelelahutuskompleks, mis avab taas uue Tallinna mereäärse piirkonna linnarahvale ning toob linna senisest veelgi rohkem väliskülastajaid. Reisisadama liitmine konverentsikeskuse kompleksiga on võtmetegur, mis võimaldab erasektoril sellist projekti kasumlikult opereerida ning kogu piirkonda elavdada,» lisas Nõgene. Nõgene hinnangul hakkab uut rajatavat piirkonda külastama aastas üle 10 miljoni inimese.

Lähikuudel lepivad osapooled kokku edasised koostööpõhimõtted ning järgneva tegevusplaani. Juba sel kevadel on kavas asutada ühisettevõte, kui Tallinna volikogu seda otsust toetab.

Linnahalli ja sellega piirneva sadamaala ning konverentsikeskuse, reisisadama, ärikeskuse ning muude Linnahalli kinnistutele rajatavate hoonete arhitektuurse kontseptsiooni leidmiseks viiakse läbi arhitektuurikonkurss. Arhitektuurikonkursi lähteülesande koostamisel võetakse muuhulgas arvesse, et Linnahalli näol on tegemist kõrge muinsuskaitselase väärtusega objektiga mille renoveerimisel tuleb tagada muinsuskaitseliste eritingimuste täitmine.

Uue kompleksi ehitustööde eeldatavaks pikkuseks on kolm aastat alates vajalike lubade saamisest ja lepingute sõlmimisest.

Uus reisiterminal

Uus sadamaala võimaldaks ro-ro tüüpi reisparvlaevade teenindamist koos reisiterminaliga, mille infrastruktuur võimaldab efektiivselt käidelda vajalikult hulgal reisijaid ning eri liiki sõidukeid ning on ühendatav linna teedevõrgu, ühistranspordi ja muu infrastruktuuriga.

Nõgene kinnitusel hakkavad Tallinki Rootsi liinil seilavad laevad endiselt kasutama Tallinna sadama D-terminali, millest võib järeldada, et Soome vahel sõitvad laevad võiksid kasutada uut, Linnahalli juurde rajatavat terminali.

Aktsia tõusis

Nasdaq Tallinna börs peatas kell 12 laevafirma taotlusel Tallink Grupi aktsiatega kauplemise seoses peatse olulise info avalikustamisega. Aktsia viimane hind oli 0,942 eurot.

Kell 13.30 jätkati kauplemisega ning aktsia hind oli 15 minutiga tõusnud paari sendi võrra, 0,962 euroni.

Facebook Twitter
Comments 6

Märksõnad

Tagasi üles