P, 24.09.2023

Oht Eesti julgeolekule: Sõnajalgade uued tembud said karmi ettekirjutuse

PM Majandus
Facebook
Comments 29
Eleon tuulikute ehitustööd Aidu tuulepargis mullu kevadel.
Eleon tuulikute ehitustööd Aidu tuulepargis mullu kevadel. Foto: Eero Vabamägi / Postimees

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) tegi 10. veebruaril vendadele Sõnajalgadele kuuluvale Eleon Green OÜ-le ettekirjutuse eemaldada Aidu tuuleparki püstitatud tuulikult nr 5 labad, mis segavad ka mittetöötavas olekus riigikaitse eelhoiatussüsteemi töövõimet.

TTJA selgitas pressiteates, et käivitas alates 2019. aasta märtsist Aidu tuulepargi põhjaliku järelevalvemenetluse, analüüsinud arendaja esitatud tuulikute mõjuanalüüse, kaalunud kompromissettepanekuid ja tutvunud kaitseministeeriumi valduses olevate ohuhinnangutega.

Kaitseväe eelhoiatussüsteemi toimimise seisukohalt on jätkuvalt kriitilise tähtsusega, et riigikaitse eelhoiatussüsteemide töövõime oleks tagatud. «Menetluse käigus on saanud selgeks, et oht riigi julgeolekule on reaalne ja see on juba realiseerunud, Aidu tuuleparki püstitatud tuulikud segavad riigikaitseliste eelhoiatussüsteemide tööd ning lisaradari ostmiseni läheb mitu aastat. Kuna riigi julgeolek on esmatähtis ja ükski arendaja pakutud lahendus ei kõrvalda täna ohtu riigi julgeolekule, siis tuleb tuuliku nr 5 küljest maha võtta selle labad,» sõnas TTJA ehitusosakonna juhataja Kati Tamtik.

TTJA on olnud menetluse ajal Eleon Green OÜ-ga tihedas suhtluses ning arendaja palvel lubanud ehituskeelu ajal teostada ainult tuulikute ohutust tagavaid töid. «TTJA on käinud pidevalt kohapeal olukorda hindamas ning paraku tuvastanud, et hoolimata TTJA seatud ehitustegevuse keelust, täiendavatest hoiatustest ning sunniraha rakendamisest, on arendaja ehituskeelu ajal jätkanud ehitustöödega, mis seisnevad tuuliku edasi ehitamises, mitte ainult ohutuse tagamises,» selgitas olukorda Kati Tamtik. Lisaks näitavad märgid, et arendaja teeb ettevalmistusi tuuliku käivitamiseks.

Mullu 10. septembril tegi TTJA ettekirjutuse, millega keelas Aidu tuulepargis püsitatud tuulikute nr 4 ja 5 ehitamise. Arendaja kaebas ettekirjutuse kohtusse, kuid tänavu 3. veebruaril toimunul kohtuistungil võttis Eleon Green OÜ kaebuse tagasi. See tähendab, et TTJA varasem ehitustegevuse peatamise ettekirjutus oli kehtiv ning seda ei ole võimalik enam vaidlustada.

Ettekirjutusega on endiselt keelatud Aidu tuuliku nr 4 ja 5 edasi ehitamine viisil, mis on vastuolus kaitseministeeriumis kooskõlastatud lahendusega. «Riigi huvide kaitsmine on valitsusasutuste ülesanne ning antud olukorras on tuulikute ehitusega seatud ohtu riigi julgeolek. TTJA roll ohutusasutusena ongi sellises situatsioonis sekkuda,» põhjendab TTJA peadirektor Kaur Kajak.

Mullu detsembris kirjutas Postimees, kuidas Sõnajalad leidsid Martin Helmes liitlase. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) peadirektor Kaur Kajak kutsuti sügisel EKRE ministrite ette vaibale soovitusega ettevõtjaid soodsamalt kohelda.

Mille üle riik ja Sõnajalad vaidlevad?

Aidu tuulepargi teemaplaneeringu ja kaitseministeeriumi kooskõlastuse alusel on lubatud Aidu tuuleparki arendajal püstitada olemasolevast maapinnast kuni 185 m kõrgused Vestas V112 tuulikud.

Eleon Green OÜ on asunud Aidu tuuleparki püstitama aga orienteeruvalt 200 m kõrguseid väidetavalt Eleon 3M116 tüüpi tuulikuid, mille alla rajatud ca 20 m kõrgused killustikukuhjad, kuid mille kohta arendajal puudub nõuetekohane dokumentatsioon. Kokku on tuuliku nr 4 ja 5 kogukõrgus olemasolevast maapinnast 220 m.

Planeeritud tuulepark asub riigikaitse eelhoiatussüsteemide tööalas ning seetõttu on tuulikute lubatud parameetrite järgmine olulise tähtsusega. Lisaks on TTJA tuvastanud, et püstitatud tuulikud ei vasta nende ehitamise aluseks olnud projektdokumentatsioonile.

Allikas: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet 

Facebook
Comments 29

Märksõnad

Tagasi üles