R, 31.03.2023

Kuidas koostada head äriplaani?

, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Foto: Pexels

Alustavad ettevõtjad on tavaliselt täis entusiasmi ja soovivad viivitamatult äri tegemisega peale hakata. Paljudele neist seejuures tundub sõna „äriplaan“ midagi väga keerulist ja müstilist. Hirmude maandamiseks võime seda nimetada: tegevuskavaks, juhendiks, programmiks jne. Kuid see kirjatöö on ettevõttega alustamiseks vajalik - kirja pandud plaan ja arvutused toovad välja selle, kas planeeritav ettevõtmine suudab vähemalt paberil ots-otsaga kokku tulla.

Maakondlike arenduskeskuste ettevõtluskonsultant Ervin Truu selgitab: „Äriplaanide elluviimise praktika näitab, et äriplaan aitab vältida nii kulukaid kui ajamahukaid vigu“.

Kui sul on idee, siis esimene soovitus - pane mõne lausega, võimalikult lihtsalt kirja, mida kavatsed tegema hakata.

Järgmiseks pead endale selgeks tegema, kas see idee on peale sinu enda veel kellelegi vajalik. Kas see idee aitab lahendada kellegi probleeme, täita tema vajadusi või unistusi? Kas keegi on nõus selle eest ka maksma?

Kui aga idee on tarbijale vajalik ehk siis sinu loodav ettevõte saab lahendada tarbija ees seisvaid probleeme või täita tarbija soove mõistliku tasu eest, saab juba edasi liikuda.

Kuna ettevõtlusesse minek võtab vähemalt algaastatel kogu sinu aja, siis oleks enne äriplaani elluviima asumist mõistlik veelkord maha istuda ja kaaluda oma eesmärke ja soovi pühenduda ettevõtlusele.

Äriplaan on olemuselt läbiarvutatud unistus. Eestis on olemas asjalikke ettevõtluskonsultante: igas Eesti maakonnas on maakondlikud arenduskeskused, kust saab ettevõtlusabi ja seda täiesti tasuta.

Kuidas panna äriplaan paberile kirja?

Äriplaani koostamisel on teemad, mis tuleb kindlasti tulevasel ettevõtjal selgeks teha.

Allpool toodu on soovituslik, et saada minimaalne ülevaade vajalikest tegevustest ja vajadustest.

Ettevõtte loomise äriplaan võiks koosneda järgmiste valdkondade analüüsist:

1. Kokkuvõte ehk äriidee lühikene ülevaade (NB! mitte rohkem kui 1 lehekülg):

 • tegevusvaldkond
 • lühidalt, millised on tooted/teenused
 • sihtgrupp, palju neist on sinu kliendid
 • mille poolest erined konkurentidest
 • sinu koht turul
 • finantseerimisallikad

NB! Kuigi kokkuvõte on äriplaani esimene osa, on soovitav see kirja panna viimasena, kui kogu ülejäänud kirjatöö on lõpuni viidud.  

2. Teenus või toode:

 • kus ja kuidas toimub tootmine/teenuse osutamine?
 • millist kasu või vajaduse rahuldamist saab klient toote/teenuse omandamisel?
 • kas toodet/teenust tuleb ka kohandada välisturu jaoks?
 • millised ressursid tootmiseks/teenuse osutamiseks on juba olemas?
 • milliseid investeeringuid tuleb veel teha, et ettevõte saaks käivitada?
 • milliseks kujuneb toote/teenuse omahind?
 • milliseks kujundada toote/teenuse müügihind ?
 • millised on konkurentide toote/teenuse hinnad?

Siin on oht, et samalaadse tegevuse korral hakatakse konkurente kopeerima. Vaja on aga eristuda, läheneda teistmoodi, leida oma. Samuti ei saa hind olla odavam kui konkurendil, et alustada „hinnasõda“, sest alustajal puudub selleks vajalik raha varu.

3. Meeskond ja juhtimine:

 • millised on meeskonna oskused ja rollid, kes hakkavad ettevõttes tootma või teenust osutama?
 • millise oskusega tööjõudu vajad juurde?
 • kuidas on planeeritud töötajate motiveerimine?

Siin on mitmekesi tehes suureks ohuks kui kõik on õhinapõhised ja meeskonnas puuduvad praktilise  loomuga inimesed, kes ohjaksid õhinaga tegutsejaid.

4. Turg:

 • kes on ettevõtte kliendid?
 • kirjeldage kliendigruppide ja nende vajaduste määratlemist?
 • milline on antud valdkonnas turg üldiselt?
 • milliseks kujuneb seal ettevõtte turuosa?
 • kas sinu toote/teenuse jaoks on piisavalt soovijaid?
 • kas nad on nõus maksma küsitavat hinda?
 • kirjeldage ettevõtte konkurente
 • millega eristub just sinu toode/teenus?
 • milline on riskide maandamise plaan?

Kui esimesed tulemused käes, ära jää lootma, et kõik liigubki iseenesest edasi. Ole valmis muudatusteks. Kliendibaasi kasvades tasub vaat, et igapäevaselt analüüsida kliendi vajadusi, et saavutada parem klientide lojaalsus. Mõnikord nõuab see olulisi muudatusi tegevustes, mis võib-olla ei ole odavad, kuid viivad eesmärgile.

5. Müük ja turundus:

 • kuidas planeerid jõuda klientideni?
 • millist reklaami kasutad?
 • kui palju planeerid vahendeid reklaamile?
 • kui palju planeerid vahendeid ja aega müügitoetusele - müügiesitlus, otsepost, isiklik müük?
 • millised on peamised müügikanalid – edasimüüjad, kauplused, internetipood?
 • kirjelda turunduskava eesmärkide saavutamiseks, tegevuste maksumust,

eeldatavat aega ja oodatavat tulemust.

Ka siin on oht, et sarnaste tegevuste korral hakatakse kopeerima konkurentide turundusvõtteid ja ettevõtte tegevus ei paista siis konkurentide taustal üldse välja. Leia võimalus eristumiseks!

6. Finantsplaneerimine:

 • milline on ettevõtte rahaline vajadus stardiks?
 • millised on planeeritavad rahastamisvõimalused?
 • millised on kaasnevad riskid rahastmisel?
 • millised on alternatiivid rahastusallikatele?
 • kui suured on planeeritud kulud lähitulevikus ja nende rahastamine?

Uue ettevõtte käivitamisel võib tekkida illusioon, et rahalisi vahendeid jagub ja tulu hakkab kohe, kohe  tulema. Selline mõtteviis on ettevõtte seisukohalt ohtlik. Siin ongi abimeheks korralikult tehtud äriplaan koos finantsprognoosiga.

7. Tegevuskava ettevõtte käivitamiseks:

 • kirjelda tegevuskava oluliste eesmärkide saavutamiseks:

eeldatav aeg ja oodatav tulemus

 • kuidas planeerid maandada riske tegevuskava täitmisel, nn plaan B?

Äriplaani koostamine on väga oluline töö. Kuigi valminud töö ei ole nn „kivisse raiutud“, meie ümberkaudne maailm muutub ju kogu aeg ja peab valmis olema kiireks reageerimises muutustele. Praktika näitab, et  äriplaanita on ka muutustega toimetulek vägagi kulukas.

Äriplaani paremaks koostamiseks oleks soovitav nõu pidada maakondlike arenduskeskuste ettevõtluskonsultantidega! Edu ettevõtluses!

Lugu on koostatud Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.  

Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Tagasi üles