P, 3.12.2023

Keskkonnaministeerium astus uue sammu jäätmete sortimise valdkonnas

Tarbija24
Facebook
Comments 2
Keskkonnaminister Rene Kokk
Keskkonnaminister Rene Kokk Foto: Erik Tikan

Keskkonnaminister Rene Kokk ja kuhuviia.ee rakenduse juht Kristiina Kerge sõlmisid eile vaba tahte lepingu, et edendada ühiselt jäätmete liigiti sortimist. Kuhuviia.ee on veebikeskkond, kust kasutaja leiab lähimad kogumispunktid ja jäätmejaamad.

«Kuhuviia.ee on mugav keskkond, mis tõstab ühtlasi nii jäätmeteadlikkust kui ütleb ka konkreetselt seda, kuhu mingit liiki jäätmed viia tuleb. Keskkonnaministeeriumile on selline kompaktne ja praktiline portaal oluliseks abiliseks usaldusväärse info kättesaadavaks tegemisel,» ütles keskkonnaminister Rene Kokk.

Täna kogutakse liigiti kõige rohkem paberi-, papi- ja metallijäätmeid, millele järgnevad biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ning elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed. Vaatamata tollele pole Eestis olmejäätmete ringlussevõtu sihttase viimastel aastatel oluliselt paranenud. Selleks, et seda suurendada, tuleb arendada kogumisvõrgustikku ning tõsta ka inimeste teadlikkust, kinnitas keskkonnaministeerium pressiteates.

Kuhuviia.ee juhi Kristiina Kerge sõnul on tegemist valdkonnaga, mille arenguks ja elanikkonna teadlikkuse kasvatamiseks on vaja järjepidevat ja süsteemset koostööd. «Meie meeskond arendab Kuhuviia.ee keskkonda igal nädalal ning see leping annab meile kindluse, et oleme kaasatud oluliste valdkondlike otsuste langetamisesse. Samuti saame laiendada koostööd elanikkonna teadlikkuse kasvatamisel,» ütles Kerge. Ta lisas, et kuhuviia.ee keskkonda on aktiivselt arendatud alates 2014. aastast ning olulisim märksõna nende jaoks on koostöö – olgu see tootjavastutusorganisatsioonide, ministeeriumi, teiste sarnaselt mõtlevate organisatsioonide või vabatahtlikega. «Näeme, et inimesed huvituvad üha rohkem sellest, et jäätmed jõuaksid õigesse kohta, mida kinnitab ka meie kasutajaskonna pidev kasv,» kommenteeris Kerge positiivseid arenguid.

Vaba tahte lepingu allkirjastamisega kinnitab keskkonnaministeerium oma huvi kuhuviia.ee veebilehe edasise arendamise suhtes. Lähiaja peamiseks eesmärgiks on sealse kaardirakenduse ajakohastamine. Keskkonnaministeerium kaasab võimalusel portaali esindajaid jäätmealastesse teavitustegevustesse ning teavitab operatiivselt jäätmevaldkonna õigusalastest kavatsustest. Samuti hakatakse keskkonnaministeeriumi väitel regulaarselt kohtuma, et arutada ühiseid eesolevaid koostöökohti, olgu nondeks portaali arendamine, kampaaniad vms tõhus teavitustegevus.

Facebook
Comments 2

Märksõnad

Tagasi üles