Õpetlik lugu: müüja peab vigase toote kiirelt parandama, muidu saab klient raha tagasi

Katkine televiisor. Pilt on illustratiivne. FOTO: Caro / Klaus Westermann / Scanpix

Puudustega kauba liialt pika parandamise puhul on selle ostnud kliendil õigus algsest lepingust taganeda.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet avalikustas nädalapäevad tagasi kõigi jaoks õpetliku otsuse, kus vigase toote parandamist kolm korda ootama pidanud klient sai õiguse müügilepingust taganeda.

Konkreetne juhtum sai alguse eelmise aasta kevadel ning vaidlus hõlmas tehnikapoodi Klick. Nimelt ostis klient Klickist teleri, millel ilmnes kasutamise käigus puudus. Teler küll parandati, kuid viga ilmnes uuesti. Teistkordselt enam telerit parandada ei suudetud ning kaupleja pakkus selle asemel kliendile teist mudelit. See oli küll kallim, ent kaupleja pakkus, et tasuda tuleb vaid hinnavahe, millega klient nõustus.

Juhtus aga nii, et ka tolle teleri töös ilmus paar kuud peale soetamist tõrkeid, mis ei tulenenud tarbijapoolsest väärkasutusest. Seetõttu soovis klient algsest müügilepingust taganeda ja raha tagasi saada. Kaupleja sellega ei nõustnud ja võttis teleri hoopis remonti. 

Kogu intsident alates esimese teleri ostust venis lõpuks ligi poole aasta pikkuseks ja selle kestel pidi klient korduvalt kandma erinevaid transpordikulusid, et telerit kauplejani toimetada, mistõttu hindas ta, et arvestades ka tõsiasja, et talle on müüdud juba kaks ebakvaliteetset toodet, on talle valmistatud põhjendamatuid ebamugavusi. 

Tarbijavaidluste komisjon otsustas, et kaupleja oleks pidanud hea usu põhimõttest lähtuvalt arvestama kliendile juba varem tekitatud ebamugavustega. Teise teleri remondiks prognoositi üle kuu aja pikkust perioodi, mida komisjon ei lugenud mõistlikuks olukorras, kus klient on oodanud juba kahe parandamise tulemusi. Seetõttu leidis komisjon, et kaupleja on oluliselt rikkunud müügilepingut ja tarbijal on õigus sellest taganeda, kuna müüja ei ole suutnud tagada oma müüdavate toodete kvaliteeti. 

Siinkohal tuleb aga välja tuua ka üks oluline detail: kuigi otsus tehti antud kaasuses kokkuvõttes tarbija kasuks, möönis tarbijavaidluste komisjon, et kauplejal on tavaolukorras õigus võtta ese esmalt remonti, kuna võlaõigusseaduse järgi on kaupleja õigustatud lepingu tingimustele mittevastavat eset kas parandama või välja vahetama. Esmakordse defekti esinemisel ei ole kaupleja kohe kohustatud raha tagasi maksma. Tarbija nõue raha tagastamiseks peale uue teleri esimest tehnilist viperust oli siinses olukorras põhjendatud, kuna komisjoni hinnangul ei saa käsitleda esimest ja teist juhtumit täiesti eraldiseisvatena. Komisjoni hinnangul oli teise teleri remondiks prognoositud aeg (39 päeva) piisavalt pikk, arvestades juba kliendi eelnevat parandustööde ooteaega, et seda ebamõistlikuks lugeda ja seetõttu on kliendil õigus tagasi saada kahe teleri peale kokku kulutatud summa ja ka viivitusintressid (0,0219% summast päevas), kuna kaupleja on saanud kliendi lepingust taganemise soovi kätte 11. septembril ning pole sellest ajast alates raha tagastanud. 

TTJA: ebamõistlikud on üle 30 päeva pikkused parandusajad

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti kommunikatsiooniekspert Anne-Mai Helemäe selgitas, et kehtiv õigus ei sätesta konkreetselt asja parandamise perioodi pikkust, ent see peab toimuma mõistliku aja jooksul. «Mõistlikkuse hindamisel arvestatakse võlasuhte olemust ja tehingu eesmärki, vastava tegevus- või kutseala tavasid ja praktikat, samuti muid asjaolusid,» täpsustas Helemäe, sõnades, et üle 30 päeva pikkused parandusajad on enamasti ebamõistlikud ja tekitavad kliendile põhjendamatuid ebamugavusi, mis omakorda annavad alust müügilepingust taganeda. On loomulikult ka erandeid, kui näiteks autole on vaja tellida varuosi välismaalt, kuigi ka sel puhul ei tohiks parandusaeg venida kuust väga palju pikemaks. «Põhjendamatute ebamugavuste tekitamine tähendab tarbija asjatut jooksutamist, ootamist, samuti erinevate kulutuste tekkimist sel ajal, kui asi on remondis,» lisas Helemäe veel täpsustuseks. 

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back