R, 1.12.2023

Linnugripp hiilib Eestile lähemale

BNS
Facebook
Comments
Infotahvlid.
Infotahvlid. Foto: Ants Liigus

Veterinaar- ja toiduameti teatel tuvastati Lääne-Poolas juba teine kõrge patogeensusega linnugripi H5N8 juhtum, amet juhib tähelepanu, et Poolat külastades ei tooks inimesed Eestisse kaasa linde ja loomseid saadusi, mis võivad haigustekitajat edasi kanda.

Haiguspuhang leidis aset farmis, kus peetakse 36 000 munakana, teatas amet. Möödunud aasta lõpus diagnoositi linnugripp Poola idaosas kolmes kodulinnu farmis, milles oli kokku umbes 40 000 kalkunit ning sama piirkonna ühes farmis, kus peetakse umbes 13 000 pärlkana. Haiguspuhangu tõrjumiseks on võetud kasutusele vajalikud meetmed ja kehtestatud piirangud.

Lindude gripp on väga nakkav, ägedalt kulgev nii uluk- kui ka kodulindude viirushaigus. Lindude gripp kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka, kuna põhjustab lindude massilist haigestumist, suurt suremust ning ulatuslikku majanduslikku kahju.

Nakkusallikaks on haiged või haiguse läbipõdenud linnud, kes võivad viirust kanda. Nakatumine toimub saastunud sööda või veega või otsesel kontaktil haige linnuga. Haigus levib kergesti inimese tegevuse tagajärjel, saastunud sööda ja esemete ning transpordivahendite kaudu, samuti linnuliha ja munadega.

Veterinaar- ja toiduamet juhib inimeste tähelepanu, et Poolat külastades ei käiks inimesed kohalikes farmides ning ei tooks Eestisse kaasa linde ja loomseid saadusi nagu liha ja muna, mis võivad haigusetekitajat edasi kanda.

Juhul kui on olnud kokkupuuteid lindudega Poolas, siis peab pesema ja desinfitseerima riided ja jalanõud enne Eestisse naasmist. Farmides käimiseks või lindude veoks kasutatud veokid tuleb puhastada ja desinfitseerida enne Eesti territooriumile liikumist.

Linnupidajatel soovitab amet rakendada bioohutusmeetmeid ehk mitte tuua välisriikidest linde või haudemune, mis võivad kanda nakkust ja korraldada sõidukite sisenemine oma territooriumile nii, et lindudel ei oleks kokkupuudet transpordivahenditega. 

Samuti soovitab amet mitte lubada kõrvalisi isikuid linnupidamishoonesse ega lubada välismaalt pärit isikuid linnukasvatushoonesse või lindudega kokku puutuda vähemalt 48 tundi peale nende saabumist riiki. 

Ameti soovitusel peaks linnupidajad vahetama riided ja jalanõud ning pesema ja desinfitseerima käed enne linnupidamishoonesse sisenemist. Samuti säilitama ja hävitama lindudelt pärinevaid saadusi nii, et kodu- ja metslinnud ei pääse neile ligi, asetama lindude joogi ja sööginõud sellisesse kohta, kus metslindudel puudub ligipääs ning eraldama haiged linnud tervetest. hHaiguse kahtluse korral peaks kohe teavitama loomaarsti. 

Linnupidajatel tuleb karja juurde toodavad linnud hoida eraldi vähemalt 30 päeva ning sel ajal veenduda, et linnud on terved. Oma karja tohib lubada ainult terveid linde.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles