Mitu ettevõtet ihub jätkuvalt hammast elektriautode laadimisvõrgule

Aivar Pau
, ajakirjanik
Copy
ELMO kiirlaadimispunkt.
ELMO kiirlaadimispunkt. Foto: Ants Liigus

Eesti elektriautode kiirlaadimisvõrgustiku saatus pole jätkuvalt selge, kuna enampakkumise võitnud riigiettevõte Elektrilevi ei tohiks seda Euroopa Liidu reeglite järgi omada ja nii on taas huvi üles näitamas nii pakkumise kaotanud Luku-Expert kui seni Eesti suurima eravalduses oleva laadimistaristu omanik Elektritransport OÜ.

«Võimekus opereerida ELMOt on Luku-Experdil täielikult olemas ning ka valmidus partnereid kaasata. Ootame põnevusega ELMO uut hanget,» teatas täna hommikul Luku-Experdi jaemüügijuht Riho Ever.

Ettevõte vaidlustas kohtus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) enampakkumise ELMO müügiks, kus Luku-Expert tegi küll soodsaima pakkumise, kuid MKM tunnistas ikkagi võitjaks iseenda haldusalas tegutseva riigiettevõtte Elektrilevi. Kohus ei rahuldanud aga Luku-Experdi kaebust.

Juhtus aga nii, et 5. juunil 2019 võttis Euroopa Parlament vastu direktiivi elektrienergia siseturu ühiste normide kohta ning selle kohaselt ei tohi jaotusvõrguettevõtjad omada, arendada, hallata ega käitada elektrisõidukite laadimispunkte, välja arvatud juhul, kui jaotusvõrguettevõtja omab laadimispunkte üksnes oma tarbeks.

Liikmesriigid peavad korraldama ka korrapäraselt või vähemalt iga viie aasta järel avaliku konsultatsiooni, et hinnata uuesti muude isikute võimalikku huvi omada, arendada, käitada või hallata elektrisõidukite laadimispunkte.

Eesti peaks võtma eesmärgiks selge, üheselt arusaadava poliitika, leiab Riho Ever. «On oluline, et direktiivi ülevõtmine ka tegelikult teoks saaks, ning kaasataks elektrimobiilsuse sektori ettevõtteid ja organisatsioone.»

Elektritransport OÜ on samuti ELMO laadimisvõrgustikust huvitatud

Elektritransport OÜ, mis tegeleb aktiivselt elektriautode laadimisvõrgustiku loomisega Eestis, soovib samuti osaleda uuel ELMO laadimisvõrgustiku hankel. Ettevõttel on juba täna oma laadimisvõrgustikus üle 30 laadija Tallinnas ja Tartus, lähikuudel peaks võrgustikku lisanduma järgmised kümmekond laadijat ning selle aasta lõpuks on eesmärk jõuda 160 laadijani.

«Nõustume Luku-Experdiga täielikult, et on ülimalt oluline, et Eesti võtab Euroopa Liidu direktiivi ka tegelikult üle, mille kohaselt ei tohi jaotusvõrguettevõtted nagu Elektrilevi laadimistaristut omada, hallata ega opereerida,» ütles Elektritranspordi tegevjuht Raul Potisepp. 

Euroopa Liidu direktiiv on tema sõnul väga loogiline, kuna jaotusvõrgu ettevõte peab olema erapooletu osapool, kelle poole pöörduvad kõik, kes soovivad elektrivõrguga liituda ja elektriautode laadijaid paigaldada.

«Kui Eestis Elektrilevi soovib ise samuti laadimistaristut arendada, siis see erapooletus kaob ning see võib tähendada ebaausa konkurentsieelise tekkimist Elektrilevile,» märkis Potisepp. 

MKMi transpordi arengu ja investeeringute osakonna juhataja Indrek Gailani kinnitusel võetakse direktiiv Eestis üle hiljemalt selle aasta lõpuks.

Gailen selgitas Postimehele, et kui Elektrilevi otsustab direktiivi jõustumisel ELMO võrgu ära müüa viie aasta jooksul, siis tuleb tal enampakkumise lepingu järgi tasuda leppetrahvi 10 protsenti lepingu summast ehk ligikaudu 30 000 eurot.

Elektrilevi teatas mullu 22. oktoobril, et sõlmis kolmepoolse lepingu MKMi ning KredExiga elektriautode kiirlaadimisvõrgu ehk ELMO ülevõtmiseks alates 22. novembrist.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles