E, 4.12.2023

Helme plaan saigi tiivad: neljarajalised teed tulevad

BNS
Facebook
Comments 71
Martin Helme.
Martin Helme. Foto: Remo Tõnismäe

Valitsus kiitis neljapäevasel kabinetinõupidamisel heaks avaliku ja erasektori koostööprojektide (PPP) põhimõtted ja juhised, mille alusel hakkab riik koostöös erasektoriga välja ehitama suuri taristuprojekte nagu neljarajalised teed.

Helme käis juba suve lõpul välja plaani, kuidas põhimaanteed saab neljarajaliseks ehitada PPP abil ehk era- ja avaliku sektori koostöös, kus töö tellitakse erasektorilt ja selle eest tasutakse kasutusrendi põhimõttel.

«Riik võib ja saab teha suuri taristuinvesteeringuid koostöös erasektoriga. Selleks analüüsisime ja töötasime välja koostööpõhimõtted, teenuse hankimise juhendid ja edasise töökorralduse. Nüüd saame jõudsalt edasi liikuda suurte taristuprojektide, näiteks maanteede planeerimise ja väljaehitamise suunas,» kommenteeris rahandusminister Martin Helme seekord.

Helme sõnul on lähiaastate eesmärk välja ehitada neljarajalised maanteed Tallinnast Tartu, Pärnu ja Narva suunal. Esimesena alustatakse aga Libatse-Nurme 21-kilomeetrise teelõigu väljaehitamise ettevalmistamist, teatas rahandusministeerium.

Vastavalt rahandusministeeriumi tellitud õigusarvamusele võimaldavad kehtivad seadused PPP-projektide väljatöötamist ning elluviimist. PPP koostööprojekt tähendab, et riik hangib läbi riigihanke näiteks suure taristuinvesteeringu, millesse erasektori esindaja investeerib kohe ning riik ostab selle pikaajalise lepingu alusel välja.

Enamik PPP-tehinguid liigitub kontsessiooniks või tavapäraseks hankelepinguks, mille menetlusreeglid on koondunud riigihangete seadusesse. Selle põhjal töötas rahandusministeerium välja riigi PPP koostööprojektide ja tehingute põhimõtted ning läbiviimise juhised. Seal on olulisel kohal soovitused erinevate analüüside, projektijuhtimiseks sobiva struktuuri ja kompetentsikeskuse moodustamise kohta.

Rahandusministeeriumi luuakse avaliku ja erasektori koostööprojektide teostamiseks PPP-tehingute kompetentsikeskus järgmise aasta kevadeks, kes hakkab välja töötama riigi PPP-poliitikat ja nõustama projektide elluviimist.

Esmaprojekti elluviimise seiret ning valitsemisalade ühist tegevust hakkab koordineerima riigihalduse, rahandus-, majandus- ja kommunikatsiooni- ning keskkonnaministri juhitav juhtrühm. Iga konkreetse PPP-projekti elluviimise kohta teeb lõpliku otsuse valitsus.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium koostöös rahandusministeeriumiga hakkab ette valmistama maanteeameti soovitusel Libatse-Nurme teelõigu väljaehitamise PPP-projekti. Selleks alustatakse majandusliku analüüsiga ning koostatakse PPP-tehingu elluviimise ajakava ning eelarve. Seejärel on kavas valitsuse otsuse alusel järgmise aasta suvel alustada riigihanke materjalide koostamist.

Lisaks on rahandusministeeriumil koostöös majandus- ja kommunikatsiooni- ning keskkonnaministeeriumiga plaanis esitada 2020. aasta märtsiks analüüs ja seisukohad Saaremaa püsiühenduse riigieriplaneeringu algatamise kohta.

Facebook
Comments 71

Märksõnad

Tagasi üles