E, 6.02.2023

Eesti pereettevõte ekspordib kolmveerandi oma toodangust Euroopasse

Kerti Kulper
Eesti pereettevõte ekspordib kolmveerandi oma toodangust Euroopasse
Facebook Messenger LinkedIn Twitter

Üle kahekümne aasta trükiteenuste valdkonnas tegutsenud kodumaine ettevõte K-Print ekspordib üle kolmveerandi oma toodangust erinevatesse Euroopa riikidesse. Firma osaniku Rait Rebase sõnul on see suuresti ka üheks põhjuseks, miks tema otsustas perefirmaga liituda – soov laiendada trükikoja globaalset haaret.

Trükikoja K-Print näol on tegemist teise põlvkonna pereettevõttega. Enamusosalus on Rein Rebasel, väikeosanikuna liitus sel aastal Rait Rebane. Rait Rebane sõnas, et teda ajendas ettevõttega liituma võimalus midagi ise üles ehitada. “Trükikoda oli eelnevalt kohalikule turule suunatud ettevõte ja eksport oli juhuslik. Mulle meeldib tootmine ja sellega seonduv, nägin kahte suurt ülesannetmida soovisin ära teha: muuta K-Print rahvusvaheliseks äriks ja viia ellu trükikoja digitaalne areng,” rääkis Rebane. Ettevõte asutati juba 1992. aastal, aga kuni 1997. aastani olid omanikeks Soome ettevõtjad. Praeguste omanike juhtimisel tegutseb trükikoda viimased 22 aastat.

K-Printi eristavad konkurentidest ettevõtte väärtused – nii need, mis kehtivad majasiseselt kui ka need, mida tajub ettevõtte klient. “Trükk on väga traditsiooniline äri, mis on läbi aegade kõikunud kunsti ja tootmise vahel,” sõnas Rebane. “Traditsioonid on väga toredad ja me hindame neid väga, kuid analüüsides nii enda kui meie konkurentide nõudeid klientidele kommunikatsiooni, algmaterjali, tootmislahenduste jms suhtes, oleme mõistnud, et on tekkinud suur lõhe kliendi ootuste ja trükikoja väärtuspakkumise vahel.” Rebane selgitas, et digiajastu on endaga kaasa toonud ka selle, et trükiks sobilikku algmaterjali osatakse üha vähem luua.

Foto: K-Print

“Noored sisuloojad oskavad luua sisu e-kanalitesse, kuid tihti ei ole see parim algmaterjal trükkimiseks. Trükikojad on harjunud nõudma detaile, nüansse jms, mida tegeleikult tellija ei tea. Sellega seoses on trükiteenuse ostmine uue põlvkonna kliendi jaoks muutunud keeruliseks.”

Rebase sõnul ei ole tänane trükikoja klient enam professionaalne trükitellija, vaid sisseostja, kujundaja või mõne firma turundusspetsialist, kelle ülesandeks on hallata enda ettevõtte kõiki kanaleid. Trükiste vajadus pole kliendi jaoks üks ja ainus prioriteet, mistõttu ei saa tellimisprotsess olla ka liiga keeruline. Meie eesmärk on pakkuda klientidele professionaalset nõustamist trükiste vallas. Parima tulemuse saamiseks arvestame klientide soovide ja ootustega ning trükitellimuse tulemus on tänu koostööle väga hea. “Meie põhimõte on muuta trükiteenuse pakkumine klientidele lihtsaks ning arusaadavaks. Lähtudes klientide vajadustest ja nõudlusest oleme lisanud tootmisele juurde täiendavaid teenuseid, oleme kliendikesksed ning leiame võimaluse kliendi soovide täitmiseks,” nentis Rebane.

Praegu asub vähem kui 25% ettevõtte klientidest Eestis, üle kolmveerandi tootmismahust ekspordivad nad Euroopasse. Trükikoja professionaalsust ja tulemuslikkust mõjutab kõige enam see, millised on töötajad. K-Print hoolitseb selle eest, et ettevõtte sisekliima toetaks heade tulemuste saavutamist ja suurt rõhku pööratakse töötingimustele. Tulemuste ja toodangu kvaliteedi pidevaks tõstmiseks juhendatakse inimesi igapäevaselt, samuti viiakse läbi koolitusi ja töötajaid kaasatakse uute toodete ning lahenduste väljaarendamisse.

Pidevas arengus

Küsimusele, kuidas ettevõttel praegu läheb, vastas Rebane, et vaatamata sellele, et rahvusvaheline majanduspilt ja tuleviku väljavaated on muutunud raskesti prognoositavaks, läheb K-Prindil täna hästi. “Organisatsioon areneb jõudsalt ja meil on väga selge nägemus, milline on meie trükikoja roll tulevikus,” ütles Rebane. Nägemuse realiseerimiseks töötab juhtkond parajasti välja järgmise viie aasta strateegiat.

Ettevõtte tulevikuplaanid on väga ambitsioonikad – ühelt poolt soovitakse laiendada tugevalt oma haaret nii Eestis kui ka välismaal, teisalt, arvestades klientide soove ning vajadusi, nähakse suurt vajadust muuta oma teenuseid mitmetahulisemaks. Teenuseid, mida K-Print täna lisaks pakub, on palju. Teenuseid töötatakse välja koos valitud ettevõtetega ning kõik need pole veel täiesti avalikud. Lähiajal on plaanis ettevõtte kontseptsiooni veidi muuta ja ärimudel rebrand´ida. “Soovime muutuda trükikojast klientidele täislahendust pakkuvaks kommunikatsioonihalduse ettevõtteks,” paljastas Rebane.

Tehnilise arengu osas on pidevas muutumises ka kasutusel olev masinapark. Praegu kasutab K-Print kõige moodsamaid masinaid kogu trükitööstuses, mis võimaldab neil pakkuda koostööpartneritele laiaulatuslikke võimalusi nii trükis kui ka trükiste järeltöötlemisel. Oluline on ka kõrgete kvalifikatsioonistandardite säilitamine ja parendamine, mis omakorda tähendab, et trükiste kvaliteet on pideva jälgimise all kogu tootmistsükli jooksul.

Foto: K-Print

Keskkonnasäästlik tootmine

Ettevõtte jaoks on alati olnud tähtis ka keskkonnasäästlik tootmine. Suurt rõhku pannakse jääkmaterjalide ümbertöötlemisele: taaskasutusse suunatakse üle 90% tootmisel tekkivatest jääkmaterjalidest. Paberi, kartongi ja pakendi jäägid saadetakse taaskasutusse, trükiplaatidest saab taas alumiinium. Ümbertöötlusse saadetakse ka kile ja värvipurgid.

Peale jääkmaterjalide ümbertöötlemise pööratakse tähelepanu ka elektri- ja soojusenergia efektiivsele kasutamisele. K-Prindi tootmise kliimasüsteemid on ehitatud nii, et 80% tootmises tekkivast soojusenergiast ning 40% niiskusest suunatakse ventilatsioonisüsteemi kaudu tagasi, hoides sellega kokku samas mahus kütteks vajaminevat energiat ning niisutamiseks vajalikku vett. Piltlikult võib öelda, et klientide tellitud tööd kütavad ettevõtte hoonet.

Hiljuti liitus K-Print Põhjamaade luigemärgisega, mis on tõestuseks, et kõik ettevõtte protsessid on viidud kooskõlla Põhjamaade Ministrite Nõukogu seatud reeglitega ja lävenditega, seega toimivad protsessid parimal võimalikul keskkonnasäästlikul viisil. Luigemärgisega toodete eelistamine on suurepärane võimalus olla säästvam tarbija ja seeläbi panustada looduse säilimisele. 2017. aastal Põhjamaades korraldatud uuring näitas, et kümnest tarbijast üheksa on teadlik luigemärgist. Ka K-Prindi koostööpartnerid on järjest enam teadlikud ja huvitatud keskkonnasõbralikumast tootmisest, seega on luigemärgi sertifikaat suurepärane võimalus klientide soovidele taas vastu tulla.

Keskkonnateadliku toormaterjali kasutamise eest on K-Prindile omistatud FSC® tarneahelate sertifikaat.

Foto: K-Print
 
Kaarel Aus
KredExi ettevõtlusosakonna juht:

K-Print on hea näide põlvkonnaülesest ettevõtlusest. Pereettevõttena on juhtimine liikunud üle isalt pojale ühes värskete ideede ja uute sihtidega. Samuti on nad hea näide sellest, kuidas seada energiasääst, keskkonnateadlik käitumine ja innovatsioon oma brändi tugevuseks ning konkurentsieeliseks tiheda võistlemisega sektoris. KredExil on ettevõttega aastatepikkune koostöö ning oleme käendanud erinevaid ettevõtte liisinguid ning aidanud soetada nüüdisaegseid trükimasinaid, mis on aidanud mitmekordistada tootmisefektiivsust. Õigeaegsed investeeringud ning nende tegemiseks vajalikud paindlikud rahastusvõimalused on tihti pikaajalise edu pant. Soovime ettevõttele nutikat kasvamist tulevikus!

Faktikast:

  • Asutatud: 1992, omanike vahetus 1997
  • Omanikud: Rein Rebane (alates 1997), Rait Rebane (alates 2019)
  • Aasta käive: 5,6 miljonit eurot
  • Töötajate arv: 53
  • Asukoht: Tallinn
Tagasi üles