Tuulefirmad nugadele ajanud Tootsi tuulepark saab õige pea uue omaniku

Janno Riispapp
, reporter
Copy
Virtsu tuulepark. Pilt on illustratiivne.
Virtsu tuulepark. Pilt on illustratiivne. Foto: Mailiis Ollino / Pärnu Postimees

RMK juhatus pani Tootsi tuulepargi kinnistu 12,3 miljoni eurose alghinnaga avalikule suulisele enampakkumisele, mis toimub 18. veebruaril kell 14 Tallinnas, aadressil Toompuiestee 24.

Kuigi valitsus otsustas kolm aastat tagasi anda kinnistud mitterahalise sissemaksena Eesti Energiale, kaebasid otsuse edasi teised tuulefirmad, mis vaidlustasid ka hilisema otsuse müüa tuulepargi kinnistud enampakkumisel. Suvel saabus riigikohtu otsusega õigusselgus, mis andis enampakkumisele siiski rohelise tule.

Enampakkumise osalejate registreerimine algab samal päeval kell 13 ja lõpeb kell 13.55. Enampakkumise tagatisraha on 1,23 miljonit eurot ehk 10 protsenti alghinnast, osavõtutasu on 3000 eurot. Alg- ja lõpphind sisaldavad käibemaksu.

Tootsi tuulepargi enampakkumisest saavad osa võtta isikud, kelle osalemiseks on tagatisraha ja osavõtutasu laekunud RMK arvele hiljemalt 18. veebruari hommikul kell 10.00.

Vastavalt RMK juhatuse teisipäevasele otsusele on enampakkumise sammuks 50 000 eurot. Läbiviija märguande andmise järel alustavad osavõtjad pakkumist. Osavõtja annab komisjonile märku registreerimisnumbri tõstmisega ja kordab pakkumise suurust.

Enampakkumise komisjoni liige protokollib osaleja numbri ja pakkumise suuruse. Enampakkumine lõpeb pärast kõrgeima pakutud ostusumma kolmekordset teatamist enampakkumise läbiviija poolt.

Kõrgeima ostusumma pakkuja annab pärast parima pakkumise tegemist allkirja selle kohta, et ta kohustub ostma kinnisasja esitatud tingimustel parima pakkumise hinnaga, kui tulemused kinnitatakse.

Allkirja andmisest keeldumise korral kaotab kõrgeima pakkumise teinud osavõtja õiguse lepingut sõlmida ning enampakkumise tagatisraha talle ei tagastata. Sel juhul on õigus vara omandada osavõtjal, kes on teinud järgmise kõrgeima pakkumise, kuni selgub pakkuja, kes annab allkirja.

Enampakkumise tulemused tehakse teatavaks kohe pärast allkirja andmist, komisjoni esimees teatab võitja ja paremuselt teise pakkuja registreerimisnumbri ja pakkumissumma.

Juhul, kui kõik pakkumisest osavõtnud isikud keelduvad allkirja andmisest, teeb enampakkumise komisjoni esimees selle teatavaks.

Kinnisasjaga saab kohapeal tutvuda enne enampakkumise toimumist tööpäevadel eelneval kokkuleppel RMK kontaktisikuga.

Valitsus andis enampakkumisele rohelise tule

Valitsus otsustas 28. novembril toimunud kabinetinõupidamisel anda keskkonnaministeeriumile suunise müüa tema valitsemisel oleva Tootsi tuulepargi kinnistu enampakkumise teel.

Keskkonnaministeeriumi asekantsler Margit Martinson ütles pressiteate vahendusel, et müügi suurimaks eeliseks hoonestusõiguse seadmise ees on see, et risk uuteks kohtuvaidlusteks on väike. Müügi enampakkumise korraldamist puudutavad vaidlused on lahendatud jõustunud kohtulahenditega, milles tehtud märkusi saab uue enampakkumise korral arvestada.

Valitsus otsustas 2016. aasta 9. detsembril anda Tootsi kinnistu mitterahalise sissemaksena Eesti Energiale. Korralduse peale esitasid ettevõtted kaebuse Euroopa Komisjonile ja kohtusse. Valitsus tunnistas 2017. aasta 28. aprillil korralduse kehtetuks, teatas keskkonnaministeerium.

Valitsus andis 2017. aasta 27. aprillil keskkonnaministeeriumile suunise müüa Tootsi tuulepargi kinnistu avaliku enampakkumise teel. AS Eleon, AS Raisner ning Tootsi Tuulepark OÜ esitasid seepeale kaebuse Tallinna halduskohtule.

Halduskohtu 2017. aasta 5. novembri määrusega peatati esialgse õiguskaitse korras Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) nõukogu ja juhatuse otsuste kehtivus, millega otsustati Tootsi kinnistu võõrandada avalikul enampakkumisel ning keelati RMK-l Tootsi kinnisasja võõrandamiseks enampakkumist läbi viia kuni kohtuotsuse jõustumiseni.

Kohtulahendid, millega jäeti esitatud kaebused rahuldamata, jõustusid tänavu 11. juunil riigikohtu määrustega. Kohtud leidsid oma lahendites, et RMK-l oli õigus otsustes toodud tingimustega enampakkumist korraldada.

Kohtumenetlused on seega lõppenud ning keskkonnaministeeriumil on võimalik kinnistuga toiminguid jätkata. Sestap palus keskkonnaminister uuendada valitsusel suunist ning kaaluda lisaks Tootsi tuulepargi kinnistu enampakkumise teel müügi võimalusele ka hoonestusõiguse seadmist avaliku enampakkumise teel.

Teemaplaneeringu kohaselt saab kinnistule rajada üksnes tuuleparki. Tootsi tuulepargi kinnistu enampakkumise alghind on määratud vastavalt 2017. aastal antud ja 2019. aastal üle kinnitatud eksperdihinnangule koos käibemaksuga 12,3 miljonit eurot.

Tagasi üles