K, 29.11.2023

M.V.Wool ja VTA proovivad leida kohtus kompromissi

BNS
Facebook
Comments
Eesti suurima kalatootja M.V.Wooli tehas ja kalapood Harkus.
Eesti suurima kalatootja M.V.Wooli tehas ja kalapood Harkus. Foto: Tairo Lutter

Tallinna halduskohtu teatel üritavad kalatööstus M.V.Wool ning veterinaar- ja toiduamet (VTA) leida käimasolevas kohtuasjas kompromisslahendust, millest nad peavad halduskohtule teada andma hiljemalt 8. jaanuariks.

Skandaal kalatööstuse ümber puhkes esmalt kevadel, mil Taani veterinaar- ja toiduamet süüdistas M.V.Wooli tooteid kolm aastat tagasi alanud listerioosipuhangus. Septembri lõpus lahvatas uus skandaal, kui meediaväljaanded kirjutasid, et mullu haigestus Eestis listerioosi 28 inimest, kellest seitse suri. Kuuel haigestunul ja kahel surnul olevat leitud just mainitud puhanguga seotud listeeriabakteri tüvi ST1247.

M.V.Wool viis oktoobris ettevõtte Harku tehases läbi täieliku sterilisatsiooni ning peatas kaheks päevaks tootmise. Novembri keskel teatas VTA aga, et leidis pärast tehase desinfitseerimist võetud proovidest taas listeeriabakteri.

13. novembril esitas kalatööstus VTA-le bakteri väljajuurimiseks tegevuskava, mis nägi muu hulgas ette ajutist tootmise peatamist 2020. aasta alguses põhjalikuks suurpuhastuseks.

VTA teatas 25. novembril, et peatab ettevõtte Harku ja Vihterpalu tehase tegevuse. Ettekirjutus hõlmab tootmist, vahendamist, ladustamist, tooraine sissevedu ning tooraine ja kauba väljavedu.

Seejuures märkis VTA, et tegevuse peatamine kehtib, kuni firma on ametile tõendanud, et listeeria puhangutüvi ST1247 on ettevõtte tegevuskohtades elimineeritud.

VTA on seisukohal, et ettevõtte tegevused haiguspuhanguid põhjustanud ST1247 hävitamiseks pole olnud piisavad.

M.V.Wool on seisukohal, et ettevõtte kalatooted on alati vastanud Euroopa Liidus kehtivatele piirnormidele ning on välistatud nende kalatoodete kahjulik mõju inimeste tervisele.

Kaks nädalat tagasi rahuldas Tallinna halduskohus kalatööstuse M.V.Wool esialgse õiguskaitse taotluse osaliselt.

Halduskohus leidis menetlusosaliste seisukohti esialgse õiguskaitse kohaldamise osas analüüsides, et M.V.Wooli suhtes tehtud VTA ettekirjutuse täitmise peatamine täies ulatuses ei ole põhjendatud.

Kohus rahuldas M.V Wooli taotluse vaid osas, mis puudutab M.V.Wooli lattu sisse ostetud pakendatud toorainet. Kohtu hinnangul on antud olukorras kaalukam rahvatervise kaitse vajadus, eriti arvestades asjaolu, et kaebaja ei ole ära näidanud, et ilmselge oht inimeste tervisele puudub.

Sisseostetud pakendatud tooraine osas otsustas kohus kohaldada tingimuslikku õiguskaitset. See tähendab, et M.V.Woolil on võimalik laos olevad kaubad sealt välja viia tingimusel, et kaubad on originaalpakendis, ning et samas laos ei ole hoitud lahtiseid M.V. Wooli tooteid, mille osas on kahtlus, et nad on saastunud listeeriabakteriga.

Kauba väljavedu peab toimuma VTA kontrolli all ning VTA-l peab olema võimalik kontrollida kauba ohutust. Nende meetmete eesmärk on tagada, et ettevõtte laost väljuksid ainult need tooted, mis ei ole liikunud toorainelaost/sügavkülmkambrist ettevõtte teistesse ruumidesse ja mille puhul ei ole põhjust eeldada nende võimalikku saastumist listeeriatüvega ST1247. Muus osas jättis kohus esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata.

Mis puudutab õiguskaitse meetmena M.V.Wooli tegevuse osalist jätkamist või tegevuse peatamise edasilükkamist, siis leidis kohus, et see ei ole õigustatud. Kohus selgitas, et VTA ettekirjutuse läbiv seisukoht on, et kaebaja tegevuse jätkamise korral ettekirjutuses toodud tegevuskohtade osas on olemas oht rahva tervisele.

Seega kaalub käesoleval juhul rahva tervise kaitse üles kaebaja huvi majandustegevuse jätkamiseks ning seega ei saa ka ajutiselt tegevuse jätkamist lubada. Samuti ei ole kohtu hinnangul piisavalt veenvad seisukohad selles osas, et tehaste sees oleks täielikult erinevate tegevuste osas välistatud ristsaastumine.

Kohus rõhutas, et esialgse õiguskaitse kohaldamisel ei otsustata lõplikult põhikohtuasja tulemuse üle ehk ettekirjutuses toodud asjaolude tõendatuse ja ettekirjutuses õiguspärasuse üle. Tegemist on üksnes ajutise otsustusega, mis kehtib kohtuvaidluse lõpuni.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles