R, 8.12.2023

Kui susiseb, siis ära näpi: ilutulestiku ja pürotehniliste toodete kasutamise meelespea

Magnus Altküla
, Tarbija toimetaja
Copy
Viljandi, Eesti 29.11.19. Ettevõtluse auhinnagala.
Viljandi, Eesti 29.11.19. Ettevõtluse auhinnagala. Foto: Marko Saarm

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet juhib tähelepanu, et pürotehniliste toodete väärkasutamine võib põhjustada tõsiste tagajärgedega õnnetusi.

Igal aastal saab pürotehniliste toodete kasutamise tagajärjel viga mitmeid inimesi ning enamasti juhtuvad õnnetused aastavahetusel. TTJA sõnul näitab viimase viie aasta statistika, et paljud pürotehniliste toodetega seotud õnnetused juhtuvad peaasjalikult täiskasvanud meestega, kuid viimastel aastatel on kannatada saanud ka lapsed. Seepärast on oluline selgitada lastele pürotehniliste toodetega seotud ohtusid ning ka ise käituda vastutustundlikult. 

Paugutada võib ainult kindlatel aegadel

«Kuigi avalikus kohas on kindel aeg, millal ilutulestikku lasta võib, siis paraku ei pea kõik inimesed sellest nõudest kinni ega arvesta kaaskodanike huvidega,» rääkis majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Eestis kehtiva regulatsiooni kohaselt on avalikus kohas keelatud tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte. Mujal kui avalikus kohas on see keelatud ajavahemikul kella 22.00-st kuni 6.00-ni ja puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni.

Pürotehnika kasutamine on lubatud ööl vastu 1. jaanuari, ööl vastu 25. veebruari või ööl vastu 24. juunit.

Ettevaatus ennekõige

Iseenda ja oma lähedaste ohutuse tagamiseks on oluline osta pürotehniline toode vastavat tegevusluba omavalt ettevõttelt, mitte eraisikult turult, sotsiaalmeediast ega tänavalt. Nõuetele mittevastava pürotehnilise toote kasutamine võib tekitada tõsiseid vigastusi või varalist kahju. Ohutu ja nõuetele vastava pürotehnilise toote pakendil on alati vastavusmärgis ehk CE-märgis ning eestikeelne kasutusjuhend.

TTJA tehnikaosakonna juhataja Ingrid Teinemaa selgitas, et peamisteks õnnetuste põhjusteks on hooletus, ettevaatamatus, alkoholijoove ja oskamatus pürotehnilise tootega ümber käia. «Näiteks ei toestata toodet enne süütamist vastavalt kasutusjuhendile. Toestamata toode võib ümber kukkuda ja seab seeläbi ohtu ümbritsevad inimesed ja hooned,» selgitas Teinemaa. Tihti juhtuvad õnnetused, kuna pürotehnilist toodet kasutatakse valesti, näiteks süüdatakse toode liiga lähedal teistele inimestele, autodele, hoonetele ehk ei arvestata ohualaga. Samuti ei käituta õigesti toote süütamisel, kummardudes näiteks toote kohale või ei eemalduta piisavalt kaugele pärast süütamist. Kindlasti tuleb ka arvestada ilmastikoludega (nt võtta arvesse tugevat tuult). 

Eesti turul on müügil ligi 30 erinevat tüüpi pürotehnilist toodet (sh ilutulestiku patarei, pulga otsast lastav rakett, säraküünal, paukherned jpm). «Kõiki neid tooteid kasutatakse erinevalt ja seepärast on väga oluline lugeda enne toote kasutamist pakendil olevat kasutusjuhendit,» rõhutab Teinemaa.

Ilutulestikuks ei ole muideks lubatud kasutada signaalrakette, kuna signaalrakett põleb kaua ja ei pruugi kustuda enne maapinnale langemist. Laeva ohutusvarustusse kuuluva punase signaalraketi ja muu sarnase värvusega raketi kasutamine ohuolukorrata on keelatud.

TTJA paneb kõigile südamele, et kui paugutad, siis pea meeles järgnevaid aspekte:

  • Alkohol ja ilutulestik ei sobi kokku
  • Loe toote kasutusjuhendit ja käitu vastavalt sellele
  • Vali ilutulestikuks õige aeg ja koht
  • Arvesta teiste inimeste ja loomadega
  • Toesta toode korralikult
  • Ära kummardu toote kohale
  • Hoia ohutusse kaugusesse
  • Kui toode ei sütti, oota 10-15 minutit enne kui sellele lähened
  • Kui väljas on tugev tuul, jäta ilutulestik ära
  • Ära jäta tekkinud prügi vedelema
Kommentaarid
Copy

Märksõnad

Tagasi üles