Riigiasutused käivad Innovega kohut (1)

Aivar Pau
, ajakirjanik
Copy
Innove
Innove Foto: Innove

Mitu riigi- ja avalik-õiguslikku asutust käib toetuste jagamise erimeelsuste pärast sihtasutusega Innove kohut.

Tallinna halduskohtus on Innove otsused vaidlustanud näiteks sotsiaalministeerium, töötukassa ja Tartu Ülikool.

«Kuna Innove teeb toetuste valdkonnas iga päev palju haldusotsuseid, siis on tavapärane, et aeg-ajalt neid ikka vaidlustatakse. Seega midagi eriskummalist sellises kohtuasjade mahus ei ole,» ütles Postimehele Innove esindaja Mari Annus.

Kõigis kolmes väljatoodud kohtuasjas vaidlustatakse toetuse tagasinõudmise otsuseid ning kõigis neis on vaidlusaluseks küsimuseks, kas toetuse kasutamisel korraldatud riigihankes on hankija järginud riigihangete seadust. Täpsemalt on vaidlus sellel teemal, kas hangetes on esitatud välispakkujate juurdepääsu piiravaid osalemistingimusi. Tartu Ülikooli puhul on lisaks vaidluse all, kas üks hankes seatud hindamiskriteerium on põhjendatud.

Sotsiaalministeeriumi esindaja Riina Soobik täpsustas, et ministeeriumi algatatud kohtuvaidlus puudutab sotsiaalkindlustusameti (SKA) hanget, millega sooviti leida teenusepakkujaid puudega isikutele 16 Eesti piirkonnas, kes osutaksid lapsehoiu-, tugiisiku- ning transporditeenuseid.

Vaidlus tekkis sellest, et Innove tehtud järelevalve menetluse käigus selgus, et kõik kvalifitseerimistingimused olid korrektsed, kuid sellele järgnenud rahandusministeeriumi kontroll leidis, et üks tingimus on teenusepakkujatele kitsendav. Selle otsuse järgselt tegi Innove SKA-le finatskorrektsiooni otsuse, millega luges mitteabikõlblikeks 5% hanke raames esitatud kuludest – kokku üle 350 000 euro. SKA sellega nõus ei ole ning SKA õiguste kaitseks pöördus sotsiaalministeerium kohtusse.

Sihtasutus Innove tegevus viiakse 1. septembrist 2020 üle haridusvaldkonna konsolideeritud ühendametisse, kuhu koondatakse ka SA Archimedes, SA Eesti Teadusagentuur, Hariduse Infotehnoloogia SA, SA Kutsekoda, Eesti Noorsootöö Keskus, keeleinspektsioon, Eesti Keele Instituut ning Spordikoolituse ja -Teabe SA. 

Kommentaarid (1)
Copy
Tagasi üles