E, 2.10.2023

Maksud ja eramaja ehitus: meelespea nii tellijale kui ka ehitajale

Magnus Altküla
, Tarbija toimetaja
Facebook
Comments 13
Eramaja ehitamine, ehitustööd oma maja ehitamisel.
Eramaja ehitamine, ehitustööd oma maja ehitamisel. Foto: Ants Liigus

Kuna tänane päevapoleemika keerleb Martin Helme ja tema poolt palgatud töölise töösuhte ja maksukohustuste ümber, on siinkohal paslik välja tuua, mida ütleb maksu- ja tolliamet eramaja ehitamise kohta.

Maksu- ja tolliameti lehel on kirjas, et eramaja ehitamisel peaksid töö tellija ja ehitaja sõlmima töövõtu-, käsundus- või võlaõigusliku lepingu, milles on kirjas nii töö maht, tingimused, tähtajad, tasumine kui ka garantii. Muidugi kehtib ka suuline leping. Töö tellija maksude tasumise kohustus oleneb aga sellest, kellelt täpselt töö tellitakse.

 • Kui ehitajaks on äriühing - sel puhul on füüsilisest isikust töö tellijal  kohustus tasuda vaid lepinguhinnast käibemaks. Muud maksukohustused tal puuduvad. Töötajate palkadelt maksab maksud tööandja ehk äriühing, kellel on kohustus deklareerida käivet kaupade ja teenuste müügilt.  Seda muidugi juhul, kui ta on käibemaksukohustuslasena registreeritud, mida peab tegema siis, kui müügikäive aasta algusest arvates ületab 40 000 eurot. Käibe arvestus hakkab igal aastal otsast peale ja ei kumuleeru.
   
 • Kui ehitajaks on füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) - FIE-st ehitajate tegevust käsitletakse tulumaksuseadusest tulenevalt iseseisva majandus- ja kutsetegevusena, mille eesmärgiks on tulu saamine. Makstud töö või teenustasu muutub FIE ettevõtlustuluks, mida ta peab iseseisvalt deklareerima. Sellelt tulult peab tasuma tulumaksu ja sotsiaalmaksu ning kui tegemist on käibemaksukohustuslasega, siis ka käibemaksu teenuste ja kaupade müügilt.
   
 • ​Kui ehitajaks on füüsiline isik  - kui ehitaja tegevus ei vasta tulumaksuseaduse kohaselt FIE tegevuse tunnustele, siis peab ehituse tellija:
 1. Registreerima töötamise registris (TÖRis) füüsilise isiku töötamise.
   
 2. Töölepingu korral deklareerima ja tasuma palga väljamaksetelt kõik maksud ja maksed.
   
 3. Töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu korral deklareerima ja tasuma ehitaja sotsiaalmaksu ja -maksed (töötuskindlustusmakse ja ka kohustusliku kogumispensioni makse, kui ehitaja on kohustatud isik).  Ehitaja ise peab deklareerima ja tasuma töö- või teenustasult oma tuludeklaratsioonis tulumaksu.
Facebook
Comments 13

Märksõnad

Tagasi üles