Lugeja küsib: kas tööajast tohib minna lapse jõulupeole?

Magnus Altküla
, Tarbija toimetaja
Copy
Uhtna lasteaia jõulupidu.
Uhtna lasteaia jõulupidu. Foto: Meelis Meilbaum

Tööinspektsioon vastas lugejale, kes soovis teada, kas graafikutöötajal on võimalik tööajast minna oma lapse lasteaia või kooli jõulupeole.

Tööseadus sätestab, et töötaja ja tööandja peavad üksteise suhtes käituma heauskselt, sõnas tööinspektsiooni nõustamistalituse juhataja Kaire Sepp. Antud küsimuse kontekstis: tööandja kohustus on koostada tuleva tööperioodi töökava, milleks on üldjuhul järgnev kuu. Seda töökava koostades peaks tööandja aga olema teadlik kõikidest võimalikest asjaoludest, mis võivad mõjutada graafiku koostamist. Kuna lasteaedade ja koolide jõulupeod on üldjuhul pikalt ette teada, siis peaks töötaja sellest informeerima ka tööandjat, kes saaks sellega töögraafiku koostamisel arvestada. 

Tööinspektsiooni meedianõunik Kristel Abel sõnas, et töötajal tuleks soovi korral kindlasti teha tööandjale kirjalik avaldus eelneval kuul või hiljemalt graafiku koostamise ajal, et tööandja saaks töögraafikut kujundada. «Kui tööandja graafiku planeerimisel pole töötaja soovidega arvestanud, tuleb kõne alla töötaja lahkumine töölt jõulupeo ajaks, kuid jällegi, enne minekut tuleb veelkord tööandjale kirjalikult teada anda ning viidata, et ta andis oma tööandjale varakult oma soovist teada,» lisas Abel, et kui tööandja töölise mõistlikul ajal tehtud etteteatamist mõjuva põhjuseta ei arvesta, on töölisel võimalik töölepingu seaduse paragrahvidest 38 ja 42 lähtuvalt erandliku olukorra puhul kasutada tööaega isiklikuks otstarbeks. 

Töölepingu seadus lubab töötajal kasutada tööajast vaba aega olukordades, mis on ootamatud, mida töötaja ei saanud kuidagi ette näha või teisiti planeerida. Näiteks ootamatu hambavalu, millega töötaja pöördub tunniks-paariks hambaarsti juurde ja saab seejärel töö tegemist jätkata. Kuna töötaja ise ei saa planeerida, mis ajal lasteaia või kooli jõulupidu toimub, kuid jõulupeo aeg on üldjuhul ette teada pikemalt, siis on Kaire Saarepi sõnul vaba päeva küsimise kõrval teine mõistlik alternatiiv lapsepuhkuse kasutamine, sel puhul tuleb tööandjale kirjalikult ette teatada vähemalt 14 kalendripäeva.

Olukorras, kus töötaja on lasteaia jõulupidu ette teadnud pikalt, kuid ei ole tööandjale graafiku koostamise ajaks teada andnud, puudub tööandjal kohustus teda töölt vabastada. Sama kehtib ka juhul, kui töötaja ei ole peo aega pikalt ette teadnud, kuna tööandjalt ei saa eeldada juba tehtud graafiku ümbermängimist. Loomulikult võib tööandjat sellegipoolest teavitada ka lühema etteteatamisega, kuna iga ettevõtte dünaamika ja võimalused graafikumuudatusteks on erinevad. Lugupidav kommunikatsioon tööandja ja töölise vahel on töösuhtes olulisim. 

Tagasi üles