P, 24.09.2023

Ravimitootjad tahavad ravimite hinna salastamist riigihangetes

BNS
Facebook
Comments 1
Foto: Shutterstock

Ravimitootjad tegid ettepaneku täiendada riigihangete seadust selliselt, et ravimite hankimiseks korraldatud riigihangete korral oleks võimalus tagada hangitavate ravimite ühikuhinna konfidentsiaalsus.

Ravimitootjate liit ja tööandjate keskliit tegid ettepaneku rahandusministeeriumi riigihangete seaduse muutmise väljatöötamise kavatsusele, milles soovivad, et riigihankes mitteosalenud isikute jaoks ei oleks ravimi ühikuhind nähtav ega tuletatav.

Ravimitootjate hinnangul eeldab see, et pakkuja võiks ravimi ühikuhinda, aga mitte pakkumuse kogumaksumust määratleda ärisaladusena. Kauba ühikuhinna ärisaladusena määratlemine riigihankes mitteosalenud isikute suhtes ei oleks ka vastuolus Euroopa Liidu riigihangete direktiiviga.

Ettepaneku taustaks on asjaolu, et haiglate poolt ravimite hankimisel on käesoleval ajal hangitavate ravimite ühikuhind põhimõtteliselt avalik. Ühikuhinna saab tuletada, jagades avalikustatud hankelepingu kogumaksumuse riigihanke alusdokumentides märgitud eeldatavate hankekogustega.

Selleks, et tagada tervishoiuteenuste loetellu lisatavate uute ja innovatiivsete ravimite kulutõhusus, pakuvad ravimitootjad haigekassaga peetavate läbirääkimiste raames tihtilugu sellisele ravimile täishinnast soodsamat hinda, kuid tingimusel, et ravimi soodushind jääb konfidentsiaalseks ning ei ole avalikult kättesaadav.

Tööadjate keskliidu hinnangul on selle eeltingimuse täitumisel ravimitootjal võimalik pakkuda konkurentsivõimelisemaid hindu, mis suurendab ravimite kättesaadavust ning on seega ka avalikes huvides.

Kuna rahandusministeeriumil pole ravimipoliitika kujundajate ja rakendajatega võrreldavaid valdkonna eriteadmisi, siis saatis rahadusministeerium teisipäeval ettepanekud tutvumiseks sotsiaalministeeriumile.

Facebook
Comments 1

Märksõnad

Tagasi üles