Kiik: teisest sambast võiks saada välja võtta kuni kolmandiku

Tanel Kiik FOTO: Screenshot

Sotsiaalminister Tanel Kiik saatis rahandusministeeriumile ettepanekud pensionireformi eelnõu täiendamiseks, milles tegi ettepaneku võimaldada enne pensioniiga võtta teisest sambast välja vaid kolmandik kogutust ehk kogumispensioni maksele vastava osa.

«Alternatiivina võiks kaaluda regulatsiooni, mille kohaselt saavad inimesed esitada avalduse kogutud vara täies ulatuses (2% + 4%) väljamaksmiseks 10 aastat enne pensioniiga. Sarnast põhimõtet rakendas kogumispensioni reformi aruteludes eeskujuks toodud Ühendkuningriik, kus kogumispensioni väljamaksed on võimalikud alates 55. eluaastast,» märkis Kiik.

Enne teisest sambast lahkumise avalduse esitamist võiks inimene saada nõustamist ja peaks saama infot, milline on tema eeldatav tulevane vanaduspension teise sambaga ja ilma, näiteks lihtsalt kasutatava kalkulaatori abil.

«Peame oluliseks, et teisest sambast lahkumise avaldust esitades teaks inimene, kui suur on tema tulumaksukohustus ning maksta oleva fonditasu suurus, samuti peaks olema ära näidatud, millal on inimesel taas võimalik teise sambaga liituda,» märkis Kiik ettepanekus.

Lisaks märkis minister, et piirang teha uuesti sissemakseid 10 aastat pärast kogumispensioni maksete peatamist vähendab inimese võimalust riigi toel pensionieaks säästa.

«Kui inimene soovib mõne elusündmuse tõttu teise samba sissemaksetest lühikeseks ajaks nii-öelda maksepuhkust, peab ta loobuma võimalusest teha sissemakseid 10 aastaks. Selle piirangu eesmärki ei ole eelnõu seletuskirjas selgitatud. Samuti ei lepitud selles kokku eelnõu koostamisele eelnenud Vabariigi Valitsuse aruteludes. Seetõttu teeme ettepaneku võimaldada sissemaksete tegemise peatanud inimesel, kes ei ole esitanud avaldust kogunenud raha väljamaksmiseks, jätkata igal hetkel sissemaksete tegemist,» märkis Kiik.

Sotsiaalministeeriumi hinnangul peaks rahandusministeerium täiendavalt uurima inimeste arvatavat käitumist teise samba vabatahtlikuks muutmisel, kuna olemasolev uuring viidi läbi ajal, mil polnud teada eelnõu täpne sisu.

«Nüüd, mil eelnõu on avalik, oleks otsustajatele abiks värsked uuringu tulemused, mis tuleks avalikustada enne riigikogu esimest muudatusettepanekute tähtaega,» selgitas minister.

Tagasi üles
Back