T, 6.06.2023

Tarbijad võitlevad aina enam oma õiguste eest

Tarbija24
Facebook Twitter
Comments
Häiritud klient tegelemas oma probleemiga
Häiritud klient tegelemas oma probleemiga Foto: David Ellis / picture alliance / moodboard

Lausa 79% värskele tarbijakaitse uuringule vastanutest, kellel esines viimase aasta jooksul tarbijakaitsealaseid probleeme, võttis midagi ette probleemi lahendamiseks, vahendas tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve amet. Seejuures on hüppeliselt kasvanud probleemid elektroonika ning transporditeenustega. 

Eesti Konjunktuuriinstituudi uuringu eesmärk oli välja selgitada elanike teadlikkus tarbijakaitsest. Uuring annab ülevaate Eesti elanike hoiakutest ja käitumistest olukordades, kus esines tarbijakaitsealaseid probleeme. Uuring põhineb 1738 Eesti elaniku vanuses 18–74 aastat küsitlemise tulemustel. 

Kui ühelt poolt nõustuti väidetega, et tarbijail on piisavalt informatsiooni, et kaupu otstarbekalt valida, siis murekohtadena toodi uurimuses välja, et pakendil olev informatsioon ei ole loetav või puudub eestikeelne kasutusjuhend.

«Hea meel on tõdeda, et tarbijate teadlikkus on tõusnud ning probleemide korral pöördutakse esmalt ikkagi kaupleja poole. Ameti peadirektorina valmistab mulle kahtlemata rõõmu, et rahulolu TTJA poolt pakutava abi ja lahendustega on kasvanud,» ütles TTJA peadirektor Kaur Kajak. 

Uuringust nähtus, et paljud Eesti inimesed kasutavad ostmiseks nii kodu- kui ka välismaised e-poode. Vaid 22% küsitletutest ei ole kasutanud Eesti e-poode ja 29% välismaiseid. Samas selgus uuringu vastustest, et enim huvitas vastanuid, kuidas saab kaupa tagastada ja kellega vajadusel kontakti võtta. Vähem tunti huvi kaupleja tegeliku olemasolu vastu, kas on tegemist valmis- või eritellimustootega, ja millises riigis on kaupleja registreeritud. Viimased kaks on aga olulised, kuivõrd eritellimustooteid ei ole kaupleja kohustatud tagasi võtma ning kui ettevõtja asub väljaspool Euroopa Liitu, ei saa TTJA ega EL tarbija nõustamiskeskus kuidagi aidata.

Võrreldes nii 2012. kui ka 2016. aasta uuringutega on mõnevõrra suurenenud tarbijate teadmised oma õigustest ning sellest, kelle poole rikkumise korral pöörduda. Ent vaid väike osa tarbijatest (19%) teab, et eraisikute vahelise ostu-müügi vaidluse korral TTJA aidata ei saa. Sellepärast on oluline, et tarbija jälgiks, kellele ta kauba või teenuse eest ülekande teeb.

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles