K, 22.03.2023

Euroopa Innovatsiooninõukogu toetab murrangulist innovatsiooni

Margit Ilves
, Horisont 2020 vanemkonsultant, Eesti Teadusagentuur
Euroopa Innovatsiooninõukogu toetab murrangulist innovatsiooni
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Cleveron AS on üks neist ettevõtetest, kes on Horisondi varasematest ettevõtlustoetustest tuge saanud.
Cleveron AS on üks neist ettevõtetest, kes on Horisondi varasematest ettevõtlustoetustest tuge saanud. Foto: Renee Altrov

Euroopa Komisjoni raamprogrammi Horisont 2020 uus rahastusskeem väikese ja keskmise suurusega innovaatilistele ettevõtetele EIC Accelerator pakub tuge eriti innovaatiliste toodete ja teenuste rahvusvahelisele turule jõudmiseks. Toetusmeede sobib ka iduettevõtetele.

Ettevõte saab taotleda toetust või toetuse ja omakapitali kombinatsiooni, et arendada oma innovaatiline toode või teenus turuvalmis või tasemeni, mis võimaldaks kaasata erainvesteeringuid. Sõltumata sellest, kummale variandile taotlus on esitatud, peab äriplaanis käsitlema tootearendusprojekti ja selle rahastamise plaani tervikuna kuni tootega turule jõudmiseni.

Uue skeemi toetuse osa on sarnane senisele tootearenduseks mõeldud VKE instrument faas 2-le, kus ettevõte sai toetust oma toote turuvalmis arendamiseks. Omakapitali rahastust pole aga Euroopa Komisjon sellisel viisil varasemalt pakkunud. Investeeringuteks luuakse EICi (Euroopa Innovatsiooninõukogu) fond, mida nõustab ja toetab Euroopa Investeerimispank. Fond investeerib ettevõtetesse keskpika perspektiiviga (7–10 aastat), võttes osaluse, mis üldjuhul ulatub 10–25 protsendini. Täpsemad investeerimise tingimused lepitakse kokku läbirääkimiste käigus.

Toetuse ja omakapitali rahastuse kõrval pakutakse ettevõttele juba varasemast tuttavat mentorlust ja võrgustumisteenust, mis võimaldab rahvusvahelisel turul sobivaid kontakte leida.

Mida taotluse puhul silmas pidada?

EIC Accelerator toetab kõrge riski ja potentsiaaliga toodete, teenuste ja protsesside arendamist nende suhteliselt turulähedastes etappides. See tähendab, et taotlemise hetkeks peab tehnoloogia olema kontrollitud asjakohases keskkonnas. Projekti käigus saab prototüüpi edasi arendada.

Projektitaotluses on oluline kajastada kogu arendusprotsessi ja selle rahastamisplaane kuni toote turule toomiseni. Toetuse maht võiks jääda 0,5–2,5 miljoni euro piiridesse, ettevõtte omaosalus on 30 protsenti. Omakapitalirahastus on 0,5 kuni maksimaalselt 15 miljonit eurot projekti kohta.

Nagu kogu H2020-s, toimub siingi taotluse esitamine ja hilisem aruandlus elektrooniliselt. Taotluse võib esitada igal ajal. Taotlusi hinnatakse neli korda aastas, järgmised vahetähtajad on 9.10.2019 ja 8.01.2020.

Enne taotluse esitamist on oluline tutvuda juba rahastatud projektidega, sest mitut samasisulist ettevõtmist Euroopa Komisjon ei toeta.

EIC Acceleratori eelkäija, VKE instrument faas 2, on Euroopa ettevõtjate seas olnud populaarne toetusskeem, mistõttu toetuse saamise sõel on väga tihe. Siiski, alates 2014. aastast, mil toetuskeem loodi, on Eestil läinud teiste riikide võrdluses suhteliselt hästi, toetust on saanud 14 ettevõtet.

EIC Accelerator skeem:
Toetus summas 0,5–2,5 milj/EUR
Omakapitali investeering summas 0,5–15 milj/EUR

Taotluste vahehindamiste tähtajad
09.10.2019
08.01.2020
18.03.2020
19.05.2020
07.10.2020

Taotlemiskeskkond Funding & tender opportunities portaal
https://ec.europa.eu/info/funding

Foto: Eesti Teadusagentuur, Euroopa Regionaalarengu Fond
Tagasi üles