Mart Helme tahab päästa generaatorid biokütuse nõudest

Siseminister Mart Helme. FOTO: Joosep Pank

Siseminister Mart Helme sõnul tuleks vabastada ministeeriumi ning selle haldusala asutuste ja elutähtsa teenuse osutajate generaatorid biokütuse nõudest. Põhjuseks on biokütuse vähene säilivusaeg, mis seaks ohtu vajalike teenuste kättesaadavuse. 

Nagu viimasel ajal on palju räägitud, läheb Eesti järk-järgult üle biokütustele. Mullu pidi seda tanklates müüdavas kütuses olema 3,1 protsenti ja sel aastal 6,4 protsenti. Järgmisel aastal tõuseb biolisandi kohustus juba 10 protsendini.

Siseministeeriumi poole on pöördunud aga mitmed elutähtsat teenust pakkuvad asutused, kes tunnevad muret generaatorites biokütuse kasutamise pärast.

Siseminister Mart Helme sõnul räägitakse pöördumistes, et biokütuse kasutamine generaatorites toob kaasa ettevõtetele ebamõistlikud kulud ning seab ohtu elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamise. Põhjusena nähakse biokütuse lühikest säilivusaega, mis eelnõu seletuskirja kohaselt on eelduslikult vaid 6 kuud. See tähendab, et selle perioodi jooksul tuleb generaatorites olev kütus kas ära tarbida või süsteemist välja pumbata ning asendada värske kütusega.

Helme selgitas kirjas majandus- ja taristuminister Taavi Aasale, et kuna generaatoreid käivitatakse vaid elektrikatkestuste ajal, kuid valmisolek peab olema alaline, siis on ettevõtetele 6-kuune kütuse säilivusperiood liiga lühike ja selle pideva uuendamisega kaasneksid ebamõistlikud kulud.

Siseminister selgitas, et generaatorite olemasolu ja seega ka biokütuse nõue puudutaks eelkõige elutähtsat teenust pakkuvaid elektri- ja sideettevõtteid, kütusemüüjaid, finantsasutusi, tervishoiuteenuse osutajaid, kaugkütte-, vee- ja kanalisatsiooni teenuse osutajaid, eID ja digitaalse allkirjastamise teenuse pakkujaid ja vähemal määral teehooldusettevõtteid. «Seega näeme generaatorites biokütuse kasutamisel otsest ohtu elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamisele ja seeläbi kogu Eesti ühiskonna toimimisele. Ka siseministeeriumi ja selle valitsemisala asutuste toimimine elektrikatkestuse korral sõltub töötavatest generaatoritest,» ütles Helme. 

Tagasi üles
Back