Pankrotihalduri avaldus: võlgade tasumine pensionirahaga ei ole halb mõte (16)

Aivar Pau
, ajakirjanik
Copy
Terje Eipre
Terje Eipre Foto: PP

Pensionisammastesse kogutud raha eest võlgade tasumine oleks paljudele inimestele suureks abiks, leiab oma repliigis Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja aseesimees Terje Eipre.

Viimastel nädalatel on avaliku arutelu alla võetud valitsuserakondade plaan muuta pragune kohustuslik pensionisammas (II sammas) vabatahtlikuks. Mõistetavalt põrkub selles teemas mitu vaadet – riiklik, pensionifondi pidaja ja üksikisiku vaade.

Tõdedes, et kavandatava muudatusega võib kaasneda majanduslikke, finantsilisi ja sotsiaalseid riske nii lähemas kui ka kaugemas tulevikus, hämmastab mind mitme investori halvakspanu inimestele tekkivasse võimalusse kasutada pensionifondi kogunenud raha nõuete rahuldamiseks.

Puutun pankrotihaldurina iga päev kokku laostunud kaaskodanikega, kelle vastu on algatatud pankrotimenetlus või läbitakse kohustustest vabastamise protsessi. Need on väga valulised protsessid, kus võlgnik on võtnud endale üle jõu käivaid kohustusi ning teinud valesid samme varaga ümberkäimisel. Sõltumata konkreetsetest asjaoludest, on kannatajaks üldjuhul raha ja muu varata üksikisik, kes on sageli ka töövõimetu.

Võlgniku peamiseks ülesandeks kohustustest vabastamise menetluse ajal on tegeleda mõistlikult tulutoova tegevusega või kui tal sellist tegevust ei ole, siis seda otsida. Sageli seda ülesannet täita ei suudeta ega suudeta ka muul viisil vähendada pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustusi.

Eelkirjeldatud juhul oleks füüsilisest isikust pankrotivõlgnikule oma eluga edasiminekuks suureks abiks, kui tal oleks võimalik võtta välja kohustuslikku pensionisambasse kogunenud raha ja katta selle arvelt oma kohustusi.

Praegu selline võimalus puudub.

Kui aga võlgnik ei ilmuta head tahet rahaliselt kohustuste täitmisel, võib kohus jätta ta kohustustest vabastamata. Sageli tähendab see inimese panemist kuni surmani kestvasse kitsikusse.

Leian, et teatud juhtudel võiks kohustuslikku pensionisambasse kogunenud raha kohustuste täitmiseks kasutamise tingimusi leevendada küll.

Kommentaarid (16)
Copy
Tagasi üles